Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 22 września 2022 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

  

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

 

podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 22 września 2022 r. została wydana decyzja nr 635/2022, znak: WB.6740.569.2022, o zmianie pozwolenia na budowę nr 392/2022 znak: WB.6740.288.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. obejmującym: 

PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ STACJI SHELL POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE NOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: DROGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ  

na działce oznaczonej numerem ewid.: 105/22, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski. 

Obszar oddziaływania obiektów, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działkę oznaczoną numerem ewid.: 105/22, obręb: 303005_5.0302 Białężyce, jednostka ewid.: 303005_5 Września – obszar wiejski.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek – środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00, w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

 Ponadto treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego we Wrześni.

                                                     

drukuj (Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości,)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jerzy Kaczorowski
    data wytworzenia: 2022-09-22
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2022-09-22 12:57

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.