Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Arkadiusza Grzegorka dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 851/15, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.111.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-03-15
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-03-15 12:42

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r. pan Arkadiusz Grzegorek dokonał zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 851/15, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.111.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-03-01 12:48

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Andrzeja Juszczaka dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 852/3, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.540.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-01-19
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-19 09:11

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r. pan Andrzej Juszczakl dokonał zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 852/3, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.540.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-12-29
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-02 14:13

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 6 października 2023 r. pan Zbigniew Ziętal wycofał zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 2903, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.393.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-10 13:28

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 października 2023 r. pan Zbigniew Ziętal dokonał zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 2903, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.393.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-04
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-05 13:50

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Małgorzaty Sikory i pana Mariusza Sikory dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1140, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.343.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-08-29 13:17

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. pani Małgorzata Sikorska i pan Mariusz Sikorski dokonali zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej nr ewid. 1140, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.343.2023

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-08-21 14:16

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Hanny Wędziny - Niechcielskiej i pana Andzreja Niechcielskiego dotyczącego przebudowy budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce oznaczonej nr ewid. 1734, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.39.2023

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-02-08 14:14

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. pani Hanna Wędzina - Niechcielska i pan Andrzej Niechcielski dokonali zgłoszenia przebudowy budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce oznaczonej nr ewid. 1734, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.39.2023

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2023-02-03
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2023-02-03 10:53

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Magdaleny Biernacik i pana Artura Biernacika dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1749, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.312.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-07-14
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-14 08:34

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. pani Magdalena Biernacik i pan Artur Biernacik dokonali zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1749, obręb 303005_4.0500 Września, jedn. ewid. 303005_4 Września - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.312.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-06-27 13:16
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-27 13:19

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Jacka Staszaka dotyczącego nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1773/1, obręb 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.644.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-01-12 07:46

Starosta Wrzesiński

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. pan Jacek Staszak dokonał zgłoszenia nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1773/1, obręb 303005_4.0500 Września.

Znak sprawy: WB.6743.644.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-12-27 11:21

Starosta wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 14 stycznia 2020 r. przez pana Damiana Liberkowskiego zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1653, obręb m. Września, gmina Września.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2020-02-04
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2020-02-04 09:40

Starosta wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. pan Damian Liberkowski dokonał zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 1653, obręb m. Września, gmina Września.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2020-01-16 10:57
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-16 10:58

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 2 października 2018 r. przez państwa Martę i Sebastiana Koniecznych zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 269/23, obręb m. Września, gmina Września.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2018-10-22
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-10-22 14:36

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2 października 2018 r. państwo Marta i Bastian Konieczni dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 269/23, obręb m. Września, gmina Września.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-10-04 13:13

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 15 grudnia 2016 r. przez DT Nieruchomości  Spółki Cywilnej Radosław Tomczykowski, Andrzej Dekowski zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 355.34, obręb; 303005-4.0500 Września, jednostka ewidencyjna 30 3005_4 Września - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-01-16 12:58

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. DT Nieruchomości Spółka Cywilna Radosław Tomczykowski, Andrzej Dekowski dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej numerem ewid. 355/34, obręb: 303005_4.0500 Września, jednostka ewidencyjna: 303-005_4 Września - miasto.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego przez pana Rafała Wesołowskiego zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 855/10, obręb m. Września, gm. Września.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 26 sierpnia 2015 roku przez panią Justynę Popielarską zgłoszenia dobudowy schodów zewnętrznych oraz wiatrołapu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce oznaczonej numerem ewid. 519, obręb m. Września, gm. Września.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 2 września 2015 r. pan Rafał Wesołowski dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce oznaczonej nr ewid. 855/10, obręb m. Września, gmina Września.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 26 sierpnia 2015 r. pani Justyna Popielarska dokonała zgłoszenia dobudowy schodów zewnętrznych oraz wiatrołapu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ozn. nr ewid. 519, obręb m. Września, gmina Września.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia dokonanego przez państwa Lidię i Artura Bartkowiaków z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce oznaczonej nr ewid. 820/2, obręb Września.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Anety Samelak z dnia 8 lipca 2015 r. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, na działce oznaczonej nr ewid. 854/4, położonej we Wrześni ul. Krzyżagórskich.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Olgi Bielak z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalnego, na działce oznaczonej nr ewid. 75, położonej we wrześni ul. Powstańców Wlkp. 75.

Starosta Wrzesiński informuje,

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 14 lipca 2015 r. państwo Lidia i Artur Bartkowiakowie dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszklanego jednorodzinnego z garażem na działce oznaczonej nr ewid. 820/2, obręb miasto Września.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 8 lipca 2015 r. pani Aneta Samelak dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, na działce ozn. nr ewid. 854/4, położonej we Wrześni ul. Krzyżagórskich.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 2 lipca 2015 r. pani Olga Bielak dokonała zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego, na działce ozn. nr ewid. 75, położonej we Wrześni ul. Powstańców Wlkp. 75.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.