Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

925 / 2020 z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

924 / 2020 z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

923 / 2020 z dnia 31.12.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok 

922 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

921 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

920 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

919 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

918 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

917 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

916 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnoksztalcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

915 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

914 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

913 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

912 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

911 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

910 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

909 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

908 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

907 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

906 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

905 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

904 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

903 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

902 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

901 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

900 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

899 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

898 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

897 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

896 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok

895 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

894 / 2020 z dnia 29.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego

893 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok 

892 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

891 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

890 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni 

889 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo

888 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P

887 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

886 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

885 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka

884 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo

883 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P

882 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

881 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej ur 2159P w m. Nowy Folwark

880 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Targowa Górka - Mała Górka

879 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa" w Milosławiu

878 / 2020 z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa" w Miłosław

877 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

876 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

875 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

874 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

873 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

872 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

871 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

870 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 734/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński"

869 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie na 2021 rok

868 / 2020 z dnia 18.12.2020 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

867 / 2020 z dnia 08.12.2020 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

866 / 2020 z dnia 08.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września

865 / 2020 z dnia 08.12.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1

864 / 2020 z dnia 08.12.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie na 2021 rok

863 / 2020 z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

862 / 2020 z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

861 / 2020 z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

860 / 2020 z dnia 25.11.2020 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie „Lider wolontariatu"

859 / 2020 z dnia 23.11.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

858 / 2020 z dnia 23.11.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

857 / 2020 z dnia 19.11.2020 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

856 / 2020 z dnia 19.11.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Powiatowej Szkole Muzycznej I Stopnia we Wrześni mienia w postaci szaf, biurek, krzeseł, stołu oraz klimatyzatora

855 / 2020 z dnia 17.11.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

854 / 2020 z dnia 17.11.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020 - 2022

853 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne

852 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

851 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pani Doroty Szykownej, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „na Skarpie" w Gozdowie do realizacji grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

850 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Nowaczyka, Kierownika środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie do realizacji grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

849 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Szablikowskiego Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do realizacji grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

848 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

847 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń w konkursie na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia

846 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie

845 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

844 / 2020 z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 - 2029

843 / 2020 z dnia 09.11.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

842 / 2020 z dnia 09.11.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

841 / 2020 z dnia 09.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

840 / 2020 z dnia 04.11.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 roku

839 / 2020 z dnia 04.11.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 506/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a takie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

838 / 2020 z dnia 04.11.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

837 / 2020 z dnia 04.11.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trvvalego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

836 / 2020 z dnia 04.11.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wyposażenie warsztatowe

835 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

834 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

833 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

832 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie przyznania stypendiów i nagród

831 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu na wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku

830 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 Część 6 - obszar miasta Września

829 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 Część 5 -  obszar gminy Września

828 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 Część 4 -obszar gminy Pyzdry

827 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 Część 3 - obszar gminy Nekla

826 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego Część V - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2904P w m. Pyzdry, ul. Niepodległości

825 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego Część IV - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Stępocin

824 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego Część III - przebudowa drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki - Szamarzewo

823 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego Część II - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P w m. Pałczyn

822 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego Część I - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark

821 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego we Września w latach 2020-2022

820 / 2020 z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2020-2022

819 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie cofnięcia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego sięw budynku położonym we Wrześni przy ul 3 Maja 3

818 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

817 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

816 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

815 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

814 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

813 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

812 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddzialanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

811 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr P01F/00042327/8

810 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

809 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku

808 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

807 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku

806 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

805 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Pyzdry

804 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińsldego w sezonie 2020/2021 Część 2 - obszar gminy Milosław

803 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021 Część 1 - obszar gminy Kołaczkowo

802 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.582.066,96 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

801 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.485.125,70 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć 70/100 złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

800 / 2020 z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie zapytanie o cenę na kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3

799 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

798 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

797 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

796 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnoksztalcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

795 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań

794 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

793 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

792 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

791 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkól Politechnicznych we Wrześni

790 / 2020 z dnia 20.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Września

789 / 2020 z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

788 / 2020 z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.

787 / 2020 z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

786 / 2020 z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.

785 / 2020 z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

784 / 2020 z dnia 15.10.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

783 / 2020 z dnia 15.10.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

782 / 2020 z dnia 15.10.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

781 / 2020 z dnia 13.10.2020 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo Panu Piotrowi Duszyńskiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrze,sińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.22.2020 z dnia 25 września 2020 roku dla zadania opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Budowa boisk przy Zespole Szkól Zawodowych nr 2 we Wrześni

780 / 2020 z dnia 13.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o. o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

779 / 2020 z dnia 13.10.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego

778 / 2020 z dnia 13.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego

777 / 2020 z dnia 09.10.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 727/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

776 / 2020 z dnia 08.10.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie dwóch kredytów długoterminowych

775 / 2020 z dnia 08.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie dwóch kredytów długoterminowych

774 / 2020 z dnia 08.10.2020 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno-sportowe

773 / 2020 z dnia 08.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni grantu w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

772 / 2020 z dnia 08.10.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

771 / 2020 z dnia 06.10.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i małej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku

770 / 2020 z dnia 06.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu zieleni i malej architektury na obszarze działki nr 375/37 o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku

769 / 2020 z dnia 06.10.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3

768 / 2020 z dnia 06.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 oraz lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3

767 / 2020 z dnia 06.10.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego

766 / 2020 z dnia 06.10.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na przebudowę dróg powiatowych na obszarze powiatu wrzesińskiego

765 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

764 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

763 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Markowi Dybie dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesiuóskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, wspóllinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

762 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Maciejowi Mielczarkowi dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych ur 2 we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

761 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Bogdanowi Nowakowi dyrektorowi Zespołu Szkól Politechnicznych we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

760 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

zmieniająca Uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną Uchwałą nr 634/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

759 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

758 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

757 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

756 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie

755 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

754 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na hasło zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia

753 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Lider wolontariatu"

752 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

751 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni

750 / 2020 z dnia 28.09.2020 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Biuro Projektowe MISTONE Sp. Z o.o. z siedzibą ul. Sosnowa 2, 62-330 Zasutowo          pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.18.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku dla zadania opracowanie adaptacji projektu budowlanego wielobranżowego dla zadania pn. Budowa budynku bursy w Grzynzysławicach, dz. nr 41/24

749 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020-2027

748 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

747 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.

746 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

745 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.

744 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

743 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

zmieniająca uchwalę nr 673/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku

742 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego. Część III - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia kartotek budynków i lokali w obrębach ewidencyjnych: Biale Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Chlebowo, Chrustowo, Czeszewo, Gorzyce, Kęblowo, Kozubiec, Książno, Lipie, Mikuszewo, Nowa Wieś Podgórna, Orzechowo, Pałczyn, Rudki, Skotniki, Szczodrzejewo położonych w Gminie Miłoslaw w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego"

741 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego. Część I - utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego"

740 / 2020 z dnia 21.09.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pani Olgi Krakowskiej, dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do realizacji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COV1D-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

739 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. 3 Maja 3

738 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Września 

737 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Nekla

736 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Miłosław 

735 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego Gminie Kołaczkowo

734 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Wrzesiński"

733 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Września

732 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Pyzdry

731 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie, Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie typu A oraz Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie typu B

730 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego Część II - utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) dla terenu miasta Września

729 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - 4 kompletów zestawu, gdzie jeden zestaw sklada się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi

728 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

727 / 2020 z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

726 / 2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

725 / 2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

724 / 2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

723 / 2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesffiskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r."

722 / 2020 z dnia 08.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

721 / 2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

720 / 2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci jednego dyspensera na płyn do dezynfekcji SD-DOZ-05BS MONOLIT z zasilaniem sieciowym i bateryjnym Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

719 / 2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci dwóch dyspenserów na płyn do dezynfekcji SD-DOZ-05BS MONOLIT z zasilaniem sieciowym i bateryjnym Bursie Międzyszkolnej

718 / 2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

717 / 2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni Część I - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

716 / 2020 z dnia 01.09.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Starostwa Powiatowego we Wrześni. Część II - sprzęt komputerowy - akcesoria

715 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

714 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

713 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

712 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie przekazania mienia likwidowanego internatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnoksztaicących na wyposażenie Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

711 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie przekazania mienia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni będącego na wyposażeniu Bursy Międzyszkolnej we Wrześni, wyłączonej jednostce organizacyjnej, tj. Bursie Międzyszkolnej we Wrześni

710 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 534/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego 

709 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 198/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni Pani Agnieszce Marciniak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni

708 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 197/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Agnieszki Marciniak do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni podczas jego nieobecności

707 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 421/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni Pani Joannie Czubaj pełniącej obowiązki dyrektora szkoły

706 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie uchylenia uchwaly nr 420/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Pani Joanny Czubaj do zastępowania dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni podczas jego nieobecności

705 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków dotyczących przekazania między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrzesińskiego, trwałego zarządu części nieruchomości położonej przy ul. Kaliskiej 2a we Wrześni

704 / 2020 z dnia 25.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosków dotyczących przekazania między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrzesińskiego, trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni

703 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok

702 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac w konkursie „Żniwa w obiektywie"

701 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!"
część II - egzamin kwalifikacyjny na operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowych
część III - egzamin kwalifikacyjny na obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego II S
część IV - egzamin kwalifikacyjny w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż1 kV

700 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" część I - egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia spawacza MAG (135), TIG (141)

699 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli szkolnych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

698 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Zając pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

697 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Barbarze Zawal dyrektorowi Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

696 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Zawal

695 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pa.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

694 / 2020 z dnia 19.08.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów

693 / 2020 z dnia 06.08.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!"

692 / 2020 z dnia 04.08.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

691 / 2020 z dnia 04.08.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

690 / 2020 z dnia 04.08.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z oo. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

689 / 2020 z dnia 04.08.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci dwóch defibrylatorów ME PAD (iPAD CU SP1) wraz z torbą ME PAD Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni

688 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

687 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi na terenie powiatu słupeckiego

686 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Inspektora Wydziału Dróg Powiatowych Pani Doroty Wojciechowskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień

685 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Z-cy Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych Pani Izabeli Karpińskiej, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowień oraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

684 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych Pana Bartłomieja Kaczmarzewskiego, do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi wraz z prawem wydawania w tych sprawach decyzji i postanowieńoraz do poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w postępowaniach prowadzonych w imieniu Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

683 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

682 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1

681 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie udzielenia przedstawicielowi Powiatu Wrzesińskiego ul. Chopina 10, 62 - 300 Września Pani Annie Wolskiej-Wróblewskiej upoważnienia do przesłuchania przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni przy ul. Szkolnej 23 w charakterze świadka w sprawie zawarcia w dniu 16.11.2018 r. umowy*

680 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

679 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

678 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku

677 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku

676 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku

675 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

674 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2020 roku

673 / 2020 z dnia 29.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku

672 / 2020 z dnia 21.07.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

671 / 2020 z dnia 21.07.2020 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2019/2020

670 / 2020 z dnia 21.07.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

669 / 2020 z dnia 21.07.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

668 / 2020 z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

667 / 2020 z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

666 / 2020 z dnia 14.07.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do projektu, pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

665 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

664 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Żniwa w obiektywie"

663 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

662 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

661 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

660 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.

659 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 r.

658 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

657 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2020 r.

656 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińsldego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.

655 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

654 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu rehabilitacyjnego do integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

653 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

652 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

651 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

650 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

649 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników oraz pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

648 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

647 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni środka trwałego - dygestorium - wersja wzbogacona uzyskanego w ramach realizowanego projektu pn. „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesifiskiego"

646 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni środka trwałego - Kabinę metalową do integracji sensorycznej z wyposażeniem - zestaw rozszerzony uzyskanego w ramach realizowanego projektu pn. „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego"

645 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Damianowi Hoffmannowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych w 2020 r. (wrzesień, październik) dla szkół ponadpodstawowych z przedmiotu „Edukacja wojskowa" w ramach Projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" - szkoły zakwalifikowane do III edycji

644 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

643 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

642 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów"

641 / 2020 z dnia 07.07.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2901P Zapowiednia - Wrąbczynek - Zagórów"

640 / 2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach „Modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

639 / 2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych- sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr Romana Abrahama we Wrześni ul. Kaliska 2a, 62-300 Września w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego"

638 / 2020 z dnia 01.07.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego"

637 / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

636 / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

635 / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020

634 / 2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwalę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)" wspólfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

633 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

632 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie wysokości środków na realizację budżetu obywatelskiego powiatu wrzesińskiego w 2021 roku oraz harmonogramu działań

631 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia programów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie

630 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie

629 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Część II - komora robotów mig-mag

628 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Część I - komora robotów multistacja

627 / 2020 z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie częściowego umorzenia i częściowego rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Wrzesińskiego z tytułu obowiązku naprawienia szkody przez       * orzeczonego prawomocnym wyrokiem karnym * 

626 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

625 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

624 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

623 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

622 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

621 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

620 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

619 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe łub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

618 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

617 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

616 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

615 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowe] do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r., wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

614 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.

613 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.

612 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

611 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r.

610 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 r.

609 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

608 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2020 r.

607 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r.

606 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Nekla

605 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

604 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

603 / 2020 z dnia 16.06.2020 r.

w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

602 / 2020 z dnia 09.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - cz. II wyposażenie BHP

601 / 2020 z dnia 09.06.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

600 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu pn. ,Nauka - to lubię ! - kompleksowy program rozwojowy szkól ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" część II - dostawa podręczników

599 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne dla 3 szkół w ramach projektu pn. „Nauka - to lubię ! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" część I - Dostawa materiałów biurowych do Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, ul. Leśna 10, 62 - 300 Września

598 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - dwa komputery przenośne z oprogramowaniem 

597 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - piec komorowy

596 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - urządzenie do badań wytrzymałościowych z komponentami

595 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - wycinarka drutowa

594 / 2020 z dnia 02.06.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa karetki - ambulansu ratowniczego typu C z zabudową medyczną dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

593 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

592 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

591 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

590 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 557/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

589 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

588 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań w ramach realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego"

587 / 2020 z dnia 26.05.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań w ramach realizacji projektu pt.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego"

586 / 2020 z dnia 19.05.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

585 / 2020 z dnia 19.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

584 / 2020 z dnia 19.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

583 / 2020 z dnia 19.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego Zespołowi Szkól Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

582 / 2020 z dnia 19.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

581 / 2020 z dnia 19.05.2020 r.

w sprawie powierzenia Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni

580 / 2020 z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

579 / 2020 z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

578 / 2020 z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi Powiatu Wrzesińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

577 / 2020 z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

576 / 2020 z dnia 07.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni mienia w postaci laptopa niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej

575 / 2020 z dnia 07.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej 

574 / 2020 z dnia 07.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej 

573 / 2020 z dnia 07.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej 

572 / 2020 z dnia 07.05.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej 

571 / 2020 z dnia 07.05.2020 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

570 / 2020 z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trvvalych będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1

569 / 2020 z dnia 05.05.2020 r.

w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

568 / 2020 z dnia 28.04.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

567 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września Część 5. Usługi inspektora nadzoru w branży drogowej

566 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej

565 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych

564 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej

563 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stale na działce nr 1271/13 obręb Września Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej

562 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. V Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do (Integracji sensorycznej i zajęć korekcyjno — kompensacyjnych do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

561 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkół w ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddzialanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. III. Dostawa wyposażenia meblowego do pracowni przedmiotowych

560 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest jest doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 5 szkółw ramach projektu „Nauka - to lubię! - kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego" w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 — 2020" — Działanie 8.1 „Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dotyczy cz. II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

559 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w stowarzyszeniu Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce"

558 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku

557 / 2020 z dnia 23.04.2020 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr P0IF/00042327/8

556 / 2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

555 / 2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

554 / 2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

553 / 2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2a

552 / 2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymyslawicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Część I — wyposażenie warsztatowe

551 / 2020 z dnia 16.04.2020 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

550 / 2020 z dnia 10.04.2020 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Lider Kierownika Działu Organizacyjno — Administracyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli

549 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni mienia w postaci laptopa niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej

548 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowemu Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni mienia w postaci laptopa niezbędnego do prowadzenia nauki zdalnej

547 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej

546 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej

545 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkól Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej

544 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej

543 / 2020 z dnia 07.04.2020 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Liceum Ogólnoksztalcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni mienia w postaci laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej

542 / 2020 z dnia 02.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą technicznąi wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb września w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

541 / 2020 z dnia 02.04.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

540 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez powiat wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

539 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważenienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

538 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważenienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

537 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

536 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

535 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

534 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

533 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zciągania zobowiązań 

532 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok 

531 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

530 / 2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku 

529 / 2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok 

528 / 2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - część III - sprzęt wizualny 

527 / 2020 z dnia 11.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko — Lusowo, g,m. Tarnowo Podgórne

526 / 2020 z dnia 11.03.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

524 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

523 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

522 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

521 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

520 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opiat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

519 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

518 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w przetargu, którego przedmiotem zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

517 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"- część II - sprzęt serwerowy i sieciowy

516 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno -sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego- część I — sprzęt komputerowy

515 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

514 / 2020 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

513 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

512 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

511 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

510 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Szykownej — Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie

509 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Szykownej Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie

508 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi — Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie

507 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Nowaczykowi Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie

506 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

505 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

504 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie przeniesienia Pana Jerzego Nowaczyka — kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie w związku z wyodrębnieniem w/w jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

503 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie przeniesienia Pani Doroty Szykownej — kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie w związku z wyodrębnieniem w/w jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

502 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

501 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

500 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

499 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

498 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

497 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

496 / 2020 z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

495 / 2020 z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

494 / 2020 z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie na 2020 rok

493 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku"

492 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

491 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie odwołania członków komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

490 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Mechatronika

489 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — PLC, Technika napędowa

488 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - technika połączeń śrubowych

487 / 2020 z dnia 02.01.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.