Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

540 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez powiat wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

539 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważenienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

538 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważenienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

537 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

536 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

535 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

534 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

533 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zciągania zobowiązań 

532 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok 

531 / 2020 z dnia 31.03.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

530 / 2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku 

529 / 2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2019 rok 

528 / 2020 z dnia 24.03.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - część III - sprzęt wizualny 

527 / 2020 z dnia 11.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2419P na odcinku Lusówko — Lusowo, g,m. Tarnowo Podgórne

526 / 2020 z dnia 11.03.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

524 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

523 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

522 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

521 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

520 / 2020 z dnia 25.02.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opiat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

519 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

518 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy, odrzucenia ofert wykonawców w przetargu, którego przedmiotem zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego do budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

517 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno - sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"- część II - sprzęt serwerowy i sieciowy

516 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, serwerowego, i sieciowego oraz sprzętu wizualnego do budynku zaplecza dydaktyczno -sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni w ramach projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego- część I — sprzęt komputerowy

515 / 2020 z dnia 18.02.2020 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

514 / 2020 z dnia 06.02.2020 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

513 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

512 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

511 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

510 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Szykownej — Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie

509 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Szykownej Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie

508 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi — Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie

507 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Nowaczykowi Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie

506 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020

505 / 2020 z dnia 30.01.2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

504 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie przeniesienia Pana Jerzego Nowaczyka — kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie w związku z wyodrębnieniem w/w jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

503 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie przeniesienia Pani Doroty Szykownej — kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie" w Gozdowie w związku z wyodrębnieniem w/w jednostki ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

502 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewie Kaczmarek dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni

501 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

500 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców! w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

499 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

498 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

497 / 2020 z dnia 23.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok

496 / 2020 z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2020 rok

495 / 2020 z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

494 / 2020 z dnia 14.01.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka" w Pietrzykowie na 2020 rok

493 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2020 roku"

492 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie uzupełnienia składu komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

491 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie odwołania członków komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie zakup wyposażenia w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

490 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Mechatronika

489 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych — PLC, Technika napędowa

488 / 2020 z dnia 09.01.2020 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - technika połączeń śrubowych

487 / 2020 z dnia 02.01.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.