Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1956 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1955 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1954 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi na terenie Powiatu Słupeckiego

1953 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Bursy Międzyszkolnej — ulepszenia budynku oraz środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” — wyposażenie Bursy w Grzymysławicach 10

1952 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1951 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2024 rok

1950 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2024 rok

1949 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

1948 / 2023 z dnia 28.12.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie pełnomocnictwa dla pani Joanny Musiałkiewicz, zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Urząd pracy bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

1947 / 2023 z dnia 22.12.2023 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1946 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1945 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1944 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1943 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1942 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1941 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1940 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1939 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1938 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1937 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni)

1936 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie)

1935 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie)

1934 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie)

1933 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Powiatowy Inspektor Budowlany we Wrześni)

1932 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni)

1931 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Bursy Międzyszkolnej we Wrześni)

1930 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni)

1929 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni)

1928 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni)

1927 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni)

1926 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni)

1925 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni)

1924 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni)

1923 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni)

1922 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni)

1921 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok (Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni)

1920 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1919 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1918 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1917 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1916 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2024

1915 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

1914 / 2023 z dnia 14.12.2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Olgi Krukowskiej - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do działania w ramach rządowego programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. 

1913 / 2023 z dnia 07.12.2023 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesińskijest organem prowadzącym

1912 / 2023 z dnia 07.12.2023 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

1911 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1910 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1909 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1908 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1907 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Politechnicznych im Bohaterów Monte Cassino we Wrześni - środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” — wyposażenie siłowni

1906 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Bursy Międzyszkolnej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja irozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” — wyposażenie Bursy w Grzymysławicach 10

1905 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na renowację elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu

1904 / 2023 z dnia 30.11.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na renowację elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ewangelickiego pełniącego rolę Powiatowej Sceny Kultury ZAMKOWA w Miłosławiu

1903 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego

1902 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2024 roku

1901 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry

1900 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miasta Miłosław

1899 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024” - Część 2 — zadanie 6 obszar miasta Września

1898 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024” - Część 1 — zadanie 5 obszar gminy Września

1897 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych. Część 2 — akcesoria komputerowe

1896 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych. Część 1 — zestawy komputerowe

1895 / 2023 z dnia 23.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2917P na odcinku Kołaczkowo — Zieliniec w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej”

1894 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1893 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1892 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1891 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1890 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1889 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1888 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1887 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025

1886 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2024 roku

1885 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

1884 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w prawie udzielenia upoważnienia Pani Oldze Krukowskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji i zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński

1883 / 2023 z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Olgi Krukowskiej — Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do działania w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

1882 / 2023 z dnia 10.11.2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

1881 / 2023 z dnia 10.11.2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2024 - 2029

1880 / 2023 z dnia 09.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024” - Część 4 obszar gminy Pyzdry

1879 / 2023 z dnia 09.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024”- Część 3 - obszar gminy Nekla

1878 / 2023 z dnia 09.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024” - Część 2 - obszar gminy Miłosław

1877 / 2023 z dnia 09.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024” - Część 1 — obszar gminy Kołaczkowo

1876 / 2023 z dnia 09.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2937P Sokołowo — Słomowo

1875 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

1874 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Nowaczykowi — Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1873 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Oldze Krukowskiej — Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1872 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej — Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

1871 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci pomocy dydaktycznych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1870 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2023/2024

1869 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2022/2023

1868 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024”. Część 6 — obszar miasta Września

1867 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2023/2024”. Część 5 — obszar gminy Września

1866 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo — Września w m. Nowy Folwark”

1865 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni - inwestycji rozpoczętej uzyskanej w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni”

1864 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 —Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 —Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie — 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1863 / 2023 z dnia 07.11.2023 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla pani Joanny Musiałkiewicz, zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Urząd pracy bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

1862 / 2023 z dnia 31.10.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025

1861 / 2023 z dnia 31.10.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1860 / 2023 z dnia 31.10.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1859 / 2023 z dnia 31.10.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1858 / 2023 z dnia 31.10.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych

1857 / 2023 z dnia 31.10.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych

1856 / 2023 z dnia 26.10.2023 r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1855 / 2023 z dnia 26.10.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1854 / 2023 z dnia 26.10.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na utwardzenie terenu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1853 / 2023 z dnia 19.10.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mna obszarze powiatu wrzesińskiego w 2024 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1852 / 2023 z dnia 19.10.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2024 roku

1851 / 2023 z dnia 19.10.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900P Pyzdry-Sporne”

1850 / 2023 z dnia 10.10.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P Sarnice - Mikuszewo

1849 / 2023 z dnia 10.10.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1848 / 2023 z dnia 10.10.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania  iprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025

1847 / 2023 z dnia 10.10.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2023/2025

1846 / 2023 z dnia 10.10.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1845 / 2023 z dnia 05.10.2023 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1844 / 2023 z dnia 05.10.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1843 / 2023 z dnia 05.10.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1842 / 2023 z dnia 05.10.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1841 / 2023 z dnia 05.10.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 — Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 — Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie — 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1840 / 2023 z dnia 05.10.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytet 9 —Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 — Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie — 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

1839 / 2023 z dnia 29.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1838 / 2023 z dnia 29.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1837 / 2023 z dnia 29.09.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1836 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1835 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1834 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia edukacyjne i specjalistyczne oraz wspierające edukację

1833 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu wraz z pracami elewacyjnymi przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”

1832 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu wraz z pracami elewacyjnymi przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni”

1831 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1830 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie przeniesienia Pani Olgi Krukowskiej — Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1829 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie przeniesienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej — Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

1828 / 2023 z dnia 26.09.2023 r.

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie

1827 / 2023 z dnia 22.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1826 / 2023 z dnia 22.09.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1825 / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1824 / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1823 / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1822 / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1821 / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1820 / 2023 z dnia 21.09.2023 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2023 roku

1819 / 2023 z dnia 14.09.2023 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Magdalenie Zając dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni

1818 / 2023 z dnia 14.09.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2905P — budowa chodnika w m. Czeszewo

1817 / 2023 z dnia 05.09.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu sportowego do pomieszczeń siłowni w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projekt pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 OŚ priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

1816 / 2023 z dnia 05.09.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii rozwoju powiatu wrzesińskiego do roku 2030” z mieszkańcami powiatu wrzesińskiego

1815 / 2023 z dnia 05.09.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września

1814 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

1813 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1812 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1811 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1810 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”

1809 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny)

1808 / 2023 z dnia 29.08.2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

1807 / 2023 z dnia 17.08.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1806 / 2023 z dnia 17.08.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1805 / 2023 z dnia 17.08.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1804 / 2023 z dnia 17.08.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” — część II

1803 / 2023 z dnia 17.08.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę serwerów w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU-Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 20207 — część I

1802 / 2023 z dnia 17.08.2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1801 / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1800 / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1799 / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1798 / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi w miejscowości Kania, pow. słupecki

1797 / 2023 z dnia 26.07.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”

1796 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1795 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1794 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1793 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześniprzy ul. Wojska Polskiego 1

1792 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku

1791 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi w miejscowości Witkowo, pow. gnieźnieński

1790 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej/ Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii - inwestycji rozpoczętej uzyskanej w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” — przyłącze tymczasowe w ramach zadania: „Budowa bursy w Grzymysławicach”

1789 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Politechnicznych im Bohaterów Monte Cassino we Wrześni - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesinskiego” — ulepszenie oświetlenia w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego

1788 / 2023 z dnia 11.07.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Politechnicznych im Bohaterów Monte Cassino we Wrześni- środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” — instalacja fotowoltaiczna

1787 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1786 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

1785 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

1784 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

zmieniająca uchwałę nr 1431/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

1783 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

1782 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku byłej oficyny położonym w Kołaczkowie, na działce stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

1781 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu sportowego do pomieszczeń siłowni w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projekt pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

1780 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu sportowego do pomieszczeń siłowni w budynku zaplecza dydaktyczno-sportowego w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projekt pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesinskiego”” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

1779 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa serwerów oraz zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-UE — Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

1778 / 2023 z dnia 05.07.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa serwerów oraz zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Cyfrowy Powiat”realizowanego w ramach „Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności zagrożenia REACT-UE — Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020”

1777 / 2023 z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie zlecenia oraz dofinansowania realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynkudzieci i młodzieży

1776 / 2023 z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na rekonstrukcję nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni

1775 / 2023 z dnia 29.06.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2933P na odcinku Stępocin — Kokoszki”

1774 / 2023 z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1773 / 2023 z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1772 / 2023 z dnia 20.06.2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1771 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1770 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1769 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1768 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1767 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Joanny Musiałkiewicz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześnido realizacji projektu pilotażowego pod nazwą „Udany start w Powiecie Wrzesińskim” w ramach programów pilotażowych „Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży” finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy

1766 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Joanny Musiałkiewicz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Razem w drodze do aktywności zawodowej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty PUP

1765 / 2023 z dnia 15.06.2023 r.

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Harcerska Akcja Letnia 2023 — Hufiec Wrzos”

1764 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie przyznania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1763 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Pyzdry

1762 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Miłosław

1761 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2022/2023

1760 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

1759 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

1758 / 2023 z dnia 07.06.2023 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pani Joanny Musiałkiewicz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Razem w drodze do aktywności zawodowej!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty PUP

1757 / 2023 z dnia 02.06.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1756 / 2023 z dnia 02.06.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni

1755 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na obsługę bankową Powiatu Wrzesińskiego oraz jego jednostek

1754 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1753 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1752 / 2023 z dnia 29.05.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1751 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywna Pewność Siebie — Warsztaty z samoobrony”

1750 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Nieodkryty Powiat Wrzesiński”

1749 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

1748 / 2023 z dnia 23.05.2023 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Wrzesińskiego Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

1747 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę bankową Powiatu Wrzesińskiego oraz jego jednostek

1746 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Powiatu Wrzesińskiego oraz jego jednostek

1745 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

1744 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi na terenie Powiatu Poznańskiego

1743 / 2023 z dnia 16.05.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Poznańskiego

1742 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1741 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1740 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1739 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1738 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo — granica powiatu — Samarzewo”

1737 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1736 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rekonstrukcję nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni

1735 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rekonstrukcję nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni

1734 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1733 / 2023 z dnia 11.05.2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

1732 / 2023 z dnia 04.05.2023 r.

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1731 / 2023 z dnia 04.05.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

1730 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1729 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1728 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1727 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1726 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Miłosław

1725 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie gminy Miłosław

1724 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część II - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

1723 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część I - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego

1722 / 2023 z dnia 25.04.2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny drewna pozyskanego z wykrotów żywotników rosnących na terenie działki oznaczonej geodezyjnie nr 235/15 położonej w Zielińcu, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego

1721 / 2023 z dnia 14.04.2023 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1720 / 2023 z dnia 11.04.2023 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2023 roku

1719 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8

1718 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1717 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1716 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1715 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1714 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej

1713 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1712 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1711 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1710 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1709 / 2023 z dnia 04.04.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1708 / 2023 z dnia 31.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1707 / 2023 z dnia 31.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1706 / 2023 z dnia 31.03.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1705 / 2023 z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3675P, gm. Zaniemyśl, powiat Średzki

1704 / 2023 z dnia 28.03.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1703 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1702 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1701 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1700 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1699 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1698 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1697 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku z realizacją projektu Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”

1696 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2022 roku

1695 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2022 rok

1694 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie powierzenia Panu Maciejowi Mielczarkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1693 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na ulepszenie oświetlenia w budynku zaplecza dydaktyczno — sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

1692 / 2023 z dnia 20.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ulepszenie oświetlenia w budynku zaplecza dydaktyczno — sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego

1691 / 2023 z dnia 14.03.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1690 / 2023 z dnia 14.03.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu wrzesińskiego

1689 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1688 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Zaplecza Dydaktyczno-Sportowego oraz budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.:„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1687 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1686 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1685 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1684 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1683 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1682 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1681 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1680 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1679 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1678 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1677 / 2023 z dnia 07.03.2023 r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023-2025

1676 / 2023 z dnia 28.02.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1675 / 2023 z dnia 28.02.2023 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

1674 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1673 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1672 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1671 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1670 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2023 r.

1669 / 2023 z dnia 21.02.2023 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F w 2023 roku

1668 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1667 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1666 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1665 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1664 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1663 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1662 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii

1661 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1660 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1659 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1658 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1657 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1656 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1655 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1654 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1653 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1652 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu wrzesińskiego

1651 / 2023 z dnia 14.02.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu wrzesińskiego

1650 / 2023 z dnia 01.02.2023 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1649 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8

1648 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8

1647 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny)

1646 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1645 / 2023 z dnia 31.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1554/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023

1644 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

1643 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1642 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1641 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie madania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych na budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacje lub remonty dróg powiatowych znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego

1640 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych na budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacje lub remonty dróg powiatowych znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego

1639 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy„Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2023 rok

1638 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2023 rok

1637 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1636 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1635 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1634 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1633 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1632 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1631 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1630 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1629 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1628 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1627 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1626 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1625 / 2023 z dnia 03.01.2023 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2023 roku 

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.