Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1644 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

1643 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni

1642 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1641 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie madania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych na budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacje lub remonty dróg powiatowych znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego

1640 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych na budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacje lub remonty dróg powiatowych znajdujących się na obszarze powiatu wrzesińskiego

1639 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy„Jutrzenka” w Pietrzykowie na 2023 rok

1638 / 2023 z dnia 24.01.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie na 2023 rok

1637 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1636 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1635 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1634 / 2023 z dnia 17.01.2023 r.

w sprawie Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

1633 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2023 rok

1632 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2023 rok

1631 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1630 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1629 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1628 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2023 r.”

1627 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1626 / 2023 z dnia 10.01.2023 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej — etap II: „Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych

1625 / 2023 z dnia 03.01.2023 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2023 roku 

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.