Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

16 / 2024 z dnia 04.06.2024 r.

w sprawie przyznania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

15 / 2024 z dnia 04.06.2024 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa Górka,ul. Średzka”

14 / 2024 z dnia 28.05.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

13 / 2024 z dnia 28.05.2024 r.

w sprawie lokowania wolnych środków finansowych

12 / 2024 z dnia 28.05.2024 r.

w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej dla przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego Powiatowi Wrzesińskiemu

11 / 2024 z dnia 28.05.2024 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 139/102, 139/104, 139/105, 139/118, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego

10 / 2024 z dnia 28.05.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni

9 / 2024 z dnia 28.05.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

8 / 2024 z dnia 20.05.2024 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2024 rok

7 / 2024 z dnia 20.05.2024 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

6 / 2024 z dnia 20.05.2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2024 rok

5 / 2024 z dnia 20.05.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

4 / 2024 z dnia 20.05.2024 r.

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

3 / 2024 z dnia 20.05.2024 r.

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Wrzesińskiego Raportu o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2023 rok

2 / 2024 z dnia 14.05.2024 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo

1 / 2024 z dnia 14.05.2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 2057/2024 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, oznaczonych geodezyjnie jako działki ewidencyjne nr 375/166, 375/167, 139/100, 139/101, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.