Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

1624 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1623 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1622 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr 890/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

1621 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1620 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1619 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1618 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1617 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1616 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1615 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1614 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1613 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1612 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1611 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1610 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1609 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1608 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1607 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1606 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1605 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1604 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1603 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1602 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1601 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1600 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1599 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1598 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok

1597 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni logistycznej i gastronomicznej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1596 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci baterii zlewowych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1595 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podstawy pod piec ze stali nierdzewnej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1594 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1593 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1592 / 2022 z dnia 27.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1591 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Pomocy na 2022 rok

1590 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1589 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1588 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1587 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1586 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie przyznania nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1585 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2023

1584 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni logistycznej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1583 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

1582 / 2022 z dnia 16.12.2022 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

1581 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1580 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1579 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1578 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2023 roku

1577 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni 

1576 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni 

1575 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

1574 / 2022 z dnia 30.11.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni sprzedaży Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

1573 / 2022 z dnia 28.11.2022 r.

w sprawie wskazania członków zarządu do zawarcia umowy kredytu długoterminowego 

1572 / 2022 z dnia 28.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.244.565,29 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku, który związanyjest z realizacją zadań majątkowych

1571 / 2022 z dnia 21.11.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci oprogramowania biurowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1570 / 2022 z dnia 21.11.2022 r.

w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1569 / 2022 z dnia 16.11.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiego na 2022 rok

1568 / 2022 z dnia 16.11.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1567 / 2022 z dnia 16.11.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

1566 / 2022 z dnia 10.11.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2023 roku

1565 / 2022 z dnia 10.11.2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok

1564 / 2022 z dnia 10.11.2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2023 - 2029

1563 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023”. Część 6 — obszar miasta Września

1562 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023”. Część 5 — obszar gminy Września

1561 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023”. Część 4 — obszar gminy Pyzdry

1560 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023”. Część 3 — obszar gminy Nekla

1559 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023”. Część 2 — obszar gminy Miłosław 

1558 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2022/2023”. Część 1 — obszar gminy Kołaczkowo

1557 / 2022 z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę wyposażenia AGD dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesinskiego.”

1556 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej

1555 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2021/2022

1554 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023 

1553 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

1552 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2918P w m. Lipie

1551 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup, dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1550 / 2022 z dnia 03.11.2022 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1549 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1547 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie planu finansowego Funduszu Pomocy na 2022 rok

1546 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie przekazania upowaznienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1545 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1544 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

1543 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2023 roku, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

1542 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2023 roku

1541 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia gastronomicznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1540 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia gastronomicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1539 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia laboratoryjnego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1538 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1537 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli szkolnych Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1536 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni logistycznej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1535 / 2022 z dnia 25.10.2022r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci podręczników Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

1534 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu i narzędzi do pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

1533 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu informatycznego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

1532 / 2022 z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

1531 / 2022 z dnia 18.10.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę oprogramowania biurowego do ZSZ nr 2 we Wrześni 

1530 / 2022 z dnia 11.10.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1529 / 2022 z dnia 11.10.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1528 / 2022 z dnia 11.10.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok 

1527 / 2022 z dnia 04.10.2022 r.

w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością powiatu wrzesińskiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku

1526 / 2022 z dnia 04.10.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego

1525 / 2022 z dnia 04.10.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego

1524 / 2022 z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1523 / 2022 z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1522 / 2022 z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok

1521 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci narzędzi warsztatowych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1520 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu informatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1519 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni

1518 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprzedaż, dostawę oraz montaż sprzętu i wyposażenia gastronomicznego w ramach projektu pn.: „Zakład pracy w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1517 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

1516 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż (wykonanie) i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór wycofanych z użytku (zużytych) tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego we Wrześni

1515 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie oświadczenia powiatu o przystąpieniu do realizacji programu „Samodzielność — Aktywność — Mobilność” Dostępne Mieszkanie

1514 / 2022 z dnia 27.09.2022 r.

w sprawie oświadczenia powiatu o przystąpieniu do realizacji programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" Mieszkanie dla Absolwenta 

1513 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni logistycznej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1512 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni fryzjerskiej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1511 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wyposażenia pracowni sprzedaży Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1510 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

1509 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu informatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni 

1508 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.244.565,29 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

1507 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.244.565,29 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022 roku, który związany jest z realizacją zadań majątkowych

1506 / 2022 z dnia 22.09.2022 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

1505 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie przekazania upoważenienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1504 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1503 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie przekazania upoważenienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1502 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1501 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1500 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie unieważnienia przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 2 -zakup i dostawa sprzętu elektronicznego

1499 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1 —zakup i dostawa sprzętu informatycznego

1498 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego będącego własnością Powiatu Wrzesińskiego - Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

1497 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Mackiewiczowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do dokonywania czynności związanych z realizacją i rozliczaniem projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1496 / 2022 z dnia 16.09.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie na 2023 r."

1495 / 2022 z dnia 13.09.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia teleinformatycznego dla bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1494 / 2022 z dnia 06.09.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego 

1493 / 2022 z dnia 30.08.2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficzno-artystycznego "FOTOart Kadry z powiatu"

1492 / 2022 z dnia 30.08.2022 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi Mackiewiczowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

1491 / 2022 z dnia 30.08.2022 r.

w sprawie unieważnienia czynności wyboru oferty i unieważnienia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażenia agd dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” Cześć II — dostawa wyposażenia AGD

1490 / 2022 z dnia 30.08.2022 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2023 rok 

1489 / 2022 z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Nieodkryty Powiat Wrzesiński"

1488 / 2022 z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1 -zakup i dostawa sprzętu informatycznego

1487 / 2022 z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa oraz montaż mebli szkolnych w celu realizacji projektu pn.: „Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1486 / 2022 z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na sprzedaż, dostawę oraz montaż mebli szkolnych w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1485 / 2022 z dnia 23.08.2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2029 

1484 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na okres począwszy od 01.01.2023 r." w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego 

1483 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1482 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1481 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok 

1480 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinka drogi w miejscowości Witkowo, pow. gnieźnieński 

1479 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Pleszew 

1478 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego 

1477 / 2022 z dnia 09.08.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego

1476 / 2022 z dnia 02.08.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi na terenie Powiatu Słupeckiego 

1475 / 2022 z dnia 02.08.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę zestawów komputerowych dla ZSP we Wrześni w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1474 / 2022 z dnia 02.08.2022 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"

1473 / 2022 z dnia 02.08.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażenia agd dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.” Cześć II — dostawa wyposażenia AGD

1472 / 2022 z dnia 25.07.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1471 / 2022 z dnia 25.07.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1470 / 2022 z dnia 25.07.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

1469 / 2022 z dnia 21.07.2022 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego 

1468 / 2022 z dnia 19.07.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi znajdującej się w miejscowości Witkowo, pow. gnieźnieński 

1467 / 2022 z dnia 19.07.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole - nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Część 1 -zakup i dostawa sprzętu informatycznego

1466 / 2022 z dnia 19.07.2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni oraz terminu i sposobu jej wnoszenia 

1465 / 2022 z dnia 19.07.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci sprzętu elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni 

1464 / 2022 z dnia 19.07.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego

1463 / 2022 z dnia 19.07.2022 r.

w sprawie upoważnienia Pani Joanny Musiałkiewicz, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji zadań inwestycyjnych 

1462 / 2022 z dnia 11.07.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego 

1461 / 2022 z dnia 11.07.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zakup i dostawę akcesoriów komputerowych, laptopa oraz zestawu komputerowego 

1460 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze F w 2022 roku

1459 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla, na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2025-2029"

1458 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 

1457 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 

1456 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup i dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego dla ZSZ, nr 2 we Wrześni w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1455 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu informatycznego i elektronicznego w celu realizacji projektu pn.: „Zakład pracy w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 2 -zakup i dostawa sprzętu elektronicznego

1454 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00028460/8

1453 / 2022 z dnia 05.07.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficzno-artystycznego "FOTOart Kadry z powiatu" 

1452 / 2022 z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do "Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

1451 / 2022 z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

1450 / 2022 z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażenia agd dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - część II - dostawa wyposażenia AGD 

1449 / 2022 z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1448 / 2022 z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1447 / 2022 z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok 

1446 / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1445 / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1444 / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2911P w m. Budziłowo"

1443 / 2022 z dnia 20.06.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych limitów kwotowych na korzystanie z usług telefonii komórkowej, dostępu do Internetu w telefonach komórkowych i Internetu mobilnego oraz ustalenia zasad rozliczania opłat za korzystanie z usług telefonii komórkowej wraz z Internetem przez jednostki organizacyjne powiatu wrzesińskiego 

1442 / 2022 z dnia 13.06.2022 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym 

1441 / 2022 z dnia 13.06.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażenia agd dla bursy w Grzymysławicach 10, w ramach realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego." Część I - dostawa wyposażenia kuchennego 

1440 / 2022 z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Września

1439 / 2022 z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września 

1438 / 2022 z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2021/2022 

1437 / 2022 z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia teleinformatycznego dla bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

1436 / 2022 z dnia 08.06.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla 

1435 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

1434 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1433 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1432 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych 

1431 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań wlasnych Powiatu Wrzesińskiego 

1430 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci mebli warsztatowych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni 

1429 / 2022 z dnia 31.05.2022 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilakycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawdiłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci Zagrożonych Przemocą w Rodzinie na lata 2022 - 2026

1428 / 2022 z dnia 30.05.2022 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego 

1427 / 2022 z dnia 24.05.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zaklad pracy w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1426 / 2022 z dnia 24.05.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu „Zakład pracy w szkole — nowoczesne pracownie w szkołach powiatu wrzesińskiego" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 — Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1425 / 2022 z dnia 24.05.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Prioretytowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1424 / 2022 z dnia 24.05.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu "Wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Prioretytowa  8. Edukacja, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1423 / 2022 z dnia 24.05.2022 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci trenażera układów elektronicznych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni 

1422 / 2022 z dnia 24.05.2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Sieszchule - Właścicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno 

1421 / 2022 z dnia 10.05.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Jarocińskiego 

1420 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 

1419 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do zaciągania zobowiązań

1418 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1417 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1416 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na lata 2022-2027 

1415 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 

1414 / 2022 z dnia 27.04.2022 r.

w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego dla ZSZ nr 2 we Wrześni w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego — stawiamy na kształcenie fachowców!" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddzialania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży — tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1413 / 2022 z dnia 19.04.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1412 / 2022 z dnia 19.04.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegołowości klasyfikacji budżetowej 

1411 / 2022 z dnia 19.04.2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok 

1410 / 2022 z dnia 14.04.2022 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2022 roku

1409 / 2022 z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2021 rok 

1408 / 2022 z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2021 roku

1407 / 2022 z dnia 07.04.2022 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok 

1406 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1405 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań 

1404 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1403 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1402 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do zaciągania zobowiązań

1401 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1400 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1399 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Mielczarkowi, dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni do samodzielnego reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego w związku z realizacją projektu Akredytacji Erasmusa w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych Akcja 1 „Mobilność edukacyjna" 

1398 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną uchwałami: Uchwałą nr 635/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., Uchwałą nr 813/2020 z dnia 27 października 2020 r., Uchwałą nr 1097/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 1212/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014-2020.

1397 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie miasta Pyzdry 

1396 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii 

1395 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1394 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

1393 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2022 roku 

1392/ 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

1391 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia 

1390 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

1389 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1388 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji 

1387 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1386 / 2022 z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

1385 / 2022 z dnia 22.03.2022 r.

w sprawie powierzenia Panu Tomaszowi Mackiewiczowi stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 

1384 / 2022 z dnia 22.03.2022 r.

w sprawie powierzenia Panu Damianowi Hoffmannowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni 

1383 / 2022 z dnia 22.03.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

1382 / 2022 z dnia 22.03.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni 

1381 / 2022 z dnia 22.03.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na lata 2022-2027

1380 / 2022 z dnia 22.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem oraz obsługę serwisową wraz z papierem urządzeń będących na wyposażeniu Zamawiającego na lata 2022-2027

1379 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii 

1378 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

1377 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1376 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 

1375 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert zlożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 

1374 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia 

1373 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

1372 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

1371 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1370 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1369 / 2022 z dnia 15.03.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Male - Grzybowo - budowa ciągu pieszo-rowerowego"

1368 / 2022 z dnia 11.03.2022 r.

w sprawie planu finansowego wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1367 / 2022 z dnia 09.03.2022 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego

1366 / 2022 z dnia 08.03.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

1365 / 2022 z dnia 08.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Września

1364 / 2022 z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego 

1363 / 2022 z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

1362 / 2022 z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

1361 / 2022 z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry 

1360 / 2022 z dnia 23.02.2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

1359 / 2022 z dnia 23.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2022 r. 

1358 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ekologii 

1357 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji

1356 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

1355 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

1354 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

1353 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1352 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej

1351 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 

1350 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

1349 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia

1348 / 2022 z dnia 15.02.2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Musiałkiewicz, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do reprezentowania Powiatu Wrzesińskiego przed sądami 

1347 / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok

1346 / 2022 z dnia 10.02.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

1345 / 2022 z dnia 09.02.2022 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe na wierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego 

1344 / 2022 z dnia 09.02.2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe na wierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego

1343 / 2022 z dnia 01.02.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. "Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r."

1342 / 2022 z dnia 26.01.2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni i dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni

1341 / 2022 z dnia 19.01.2022 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyzwnawane w roku 2022  

1340 / 2022 z dnia 19.01.2022 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2022 r." 

1339 / 2022 z dnia 19.01.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025"

1338 / 2022 z dnia 19.01.2022 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. tworzenia, realizacji i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022-2025

1337 / 2022 z dnia 19.01.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - szlifierki 

1336 / 2022 z dnia 11.01.2022 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo - Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie

1335 / 2022 z dnia 11.01.2022 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2022 rok 

1334 / 2022 z dnia 11.01.2022 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

1333 / 2022 z dnia 04.01.2022 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim w 2022 roku

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.