Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwały Zarządu Powiatu 2016 r.

545 / 2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

544 / 2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

543 / 2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

542 / 2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

541 / 2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2017 rok

540 / 2016 z dnia 30.12.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

539 / 2016 z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

538 / 2016 z dnia 29.12.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

537 / 2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

536 / 2016 dnia 28.12.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

535 / 2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku”

534 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie ustalenia stawek za najem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Wrzesińskiego

533 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

532 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

531 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

530 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

529 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

528 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

527 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

526 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

525 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

524 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

523 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia czynności w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w zakresie działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług

522 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Wrzesińskim i jego jednostkach budżetowych

521 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

520 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

519 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

518 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

517 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

516 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

515 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

514 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

513 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

512 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

511 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

510 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

509 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

508 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

507 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

506 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok

505 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

504 / 2016 z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

503 / 2016 z dnia 07.12.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

502 / 2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

501 / 2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Oldze Krukowskiej - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

500 / 2016 z dnia 07.12.2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2017

499 / 2016 z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

498 / 2016 z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

497 / 2016 z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

496 / 2016 z dnia 29.11.2016 r.

w sprawie udzielenie pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019” w imieniu i na rzecz Powiatu Wrzesińskiego

495 / 2016 z dnia 29.11.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - dotyczy zadania nr II obszar gminy Miłosław

494 / 2016 z dnia 29.11.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania X przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzgłinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr P01F/00042327/8

493 / 2016 z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - dotyczy zadania nr VI obszar miasta Września

492 / 2016 z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - dotyczy zadania nr V obszar gminy Września

491 / 2016 z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - dotyczy zadania nr I obszar gminy Kołaczkowo

490 / 2016 z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 roku”

489 / 2016 z dnia 22.11.2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

488 / 2016 z dnia 15.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej

487 / 2016 z dnia 15.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej

486 / 2016 z dnia 15.11.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - dotyczy zadania nr IV obszar gminy Pyzdry

485 / 2016 z dnia 15.11.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - dotyczy zadania nr III obszar gminy Nekla

484 / 2016 z dnia 09.11.2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

483 / 2016 z dnia 09.11.2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

482 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

481 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

480 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

479 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zaciągania zobowiązań

478 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do zaciągania zobowiązań

477 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki

476 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie upoważnienia Pana Marka Dybę dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do realizacji projektu „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

475 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji projektu pn. „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka” w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.02.01-30-0010/15

474 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 roku

473 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie przyznania stypendium

472 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wrześni

471 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „European House Of the Futurę Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

470 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019”

469 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019”

468 / 2016 z dnia 07.11.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2019”

467 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15)

466 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną””

465 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego
się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną””

464 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie przyznania stypendiów edukacyjno-socjalnych na rok szkolny 2016/2017

463 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2015/2016

462 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie przyznania stypendiów i nagród

461 / 2016 z dnia 28.10.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

460 / 2016 z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

459 / 2016 z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej

458 / 2016 z dnia 19.10.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

457 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

456 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

455 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

454 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o. o.

453 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 383/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

452 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne oraz wspierające edukację

451 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017

450 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017

449 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki

448 / 2016 z dnia 11.10.2016 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu budynku magazynowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki

447 / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

446 / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

445 / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

444 / 2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

443 / 2016 z dnia 22.09.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IX przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzgłinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr P01F/00042327/8

442 / 2016 z dnia 20.09.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wąsielewskiej pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

441 / 2016 z dnia 20.09.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Justynie Wasielewskiej - pełniącej obowiązki dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

440 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

439 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

438 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie upoważnienia Pana Bogdana Nowaka dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do realizacji projektu „European House Of the Futurę Actually Created by the Students” (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) w programie Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół; akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

437 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Nekla do kategorii dróg gminnych

436 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych

435 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Pyzdry do kategorii dróg gminnych

434 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi gminnej drogę o przebiegu Pietrzyków - Ksawerów - Borkowo położoną w gminie Pyzdry

433 / 2016 z dnia 08.09.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Oldze Krukowskiej - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

432 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok

431 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

430 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

429 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

428 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

427 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie cofnięcia upoważnień i pełnomocnictwa dla Pana Jerzego Nowaczyka - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

426 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa dla Pani Anny Marii Kulczyńskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

425 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do realizacji i zawierania umów cywilno-prawnych w imieniu Powiatu Wrzesińskiego w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r.

424 /2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

423 / 2016 z dnia 30.08.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

422 / 2016 z dnia 17.08.2016 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

421 / 2016 z dnia 17.08.2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

420 / 2016 z dnia 09.08.2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

419 / 2016 z dnia 09.08.2016 r.

w sprawie przeniesienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

418 / 2016 z dnia 09.08.2016 r.

w sprawie zmiany warunków pracy i płacy Pana Jerzego Nowaczyka - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

417 / 2016 z dnia 09.08.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie

416 / 2016 z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

415 / 2016 z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia rekreacyjno - sportowe

414 / 2016 z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VIII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr P01F/00042327/8

413 / 2016 z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania II przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

412 / 2016 z dnia 01.08.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21

411 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dotychczasowej drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego

410 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego

409 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina - Zielonka na terenie gminy Murowana Goślina

408 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P na terenie gminy Swarzędz na odcinku od drogi powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz na granicy gminy

407 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P na terenie gminy Pobiedziska na odcinku od granicy gminy do miejscowości Biskupice

406 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo na terenie gminy Murowana Goślina na odcinku od drogi powiatowej nr 2398P do granicy powiatu

405 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2472P na terenie gminy Kórnik na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do miejscowości Kórnik (ul. Konarska, ul. Zwierzyniecka)

404 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P na terenie gminy Kleszczewo na odcinku od granicy gminy do miejscowości Markowice

403 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2488P na terenie Gminy Pobiedziska na odcinku Wagowo - granica powiatu

402 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2481P na terenie gminy Kórnik na odcinku od miejscowości Kromolice do granicy gminy

401 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Violetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni do realizacji zadania pn. „Remont dekoracyjnego ogrodzenia z ozdobnych metalowych prętów, pomiędzy murowanymi, tynkowanymi słupkami”

400 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

399 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

398 / 2016 z dnia 20.07.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

397 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

396 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej ulicy Topolowej na odcinku od drogi powiatowej bez numeru (byłej drogi wojewódzkiej nr 434) do skrzyżowania z ulicą Wielkopolską w m. Czerlejno, gmina Kostrzyn

395 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2443P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od drogi powiatowej bez numeru, byłej drogi wojewódzkiej nr 434 w m. Trzek do miejscowości Czerlejno, gmina Kostrzyn

394 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2444P na terenie gminy Kostrzyn

393 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2470P na terenie gminy Kórnik

392 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2442P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy

391 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3773P na terenie gminy Kórnik na odcinku od skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2479P i 2481P do drogi powiatowej nr 2476P

390 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dróg gminnych - ulicy Warzywnej i ulicy Wieniawskiego w m. Kostrzyn

389 / 2016 z dnia 18.07.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429P na terenie gminy Kostrzyn na odcinku zlokalizowanym na działce o nr ewid. 198/1 i 194/1 arkusz mapy 7 obręb Kostrzyn

388 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 371/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha
 

387 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale nr 337/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

386 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

385 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

384 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

383 / 2016 z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

382 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szajdzińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Pol Inwest Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni”

381 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

380 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

379 / 2016 z dnia 29.06.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

378 / 2016 z dnia 21.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 232/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016 zmienioną uchwałą nr 290/2016 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 lutego 2016 r.

377 / 2016 z dnia 21.06.2016 r.

w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2015/2016

376 / 2016 z dnia 21.06.2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym

375 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

374 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

373 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

372 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VII przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanych w księdze wieczystej nr P01F/00042327/8

371 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 5, położonej w budynku znajdującym się we Wrześni przy ulicy 3 Maja 8, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1542/2 o powierzchni 0,0624 ha

370 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym

369 / 2016 z dnia 16.06.2016 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

368 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

367 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

366 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni do zaciągania zobowiązań

365 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

364 / 2016 z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych w gminie Łubowo

363 / 2016 z dnia 24.05.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 2) ustawy o finansach publicznych

362 / 2016 z dnia 24.05.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie powiatu wrzesińskiego

361 / 2016 z dnia 24.05.2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu i zaliczenia drogi znajdującej się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

360 / 2016 z dnia 19.05.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

359 / 2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku garażowego usytuowanego na działce oznaczonej geodezyjnie nr 3703/14, położonej w obrębie ul. Kaliskiej we Wrześni

358 / 2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Annie Marii Kulczyńskiej dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

357 / 2016 z dnia 17.05.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

356 / 2016 z dnia 13.05.2016 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

355 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w posiadaniu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

354 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

353 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie jednostkom organizacyjnym powiatu wrzesińskiego mienia w postaci telefonów komórkowych

352 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „ARKA”

351 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Wrześni

350 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miłosławiu

349 / 2016 z dnia 05.05.2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani VioIetcie Zdunowskiej dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza we Wrześni

348 / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

347 / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

346 / 2016 z dnia 28.04.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

345 / 2016 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

344 / 2016 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 12, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej la we Wrześni, za porozumieniem stron

343 / 2016 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomieszczenia garażowego nr 17, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej la we Wrześni, za porozumieniem stron

342 / 2016 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 16, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Kaliskiej la we Wrześni, za porozumieniem stron

341 / 2016 z dnia 21.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni

340 / 2016 z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gruntu pod garaż będącego częścią nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni

339 / 2016 z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku garażowego znajdującego się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 440/1, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni

338 / 2016 z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia garażowego nr 2, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni, za porozumieniem stron

337 / 2016 z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

336 / 2016 z dnia 12.04.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania VI przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzgłinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej P01F/00042327/8

335 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie przekazania upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni do zaciągania zobowiązań

334 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

333 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

332 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

331 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

330 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

329 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni

328 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

327 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest likwidacja wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego, w szczególności odpady o kodach 17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały budowlane zawierające azbest

326 / 2016 z dnia 30.03.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego

325 / 2016 z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu finansowania oraz realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu wrzesińskiego w 2016 roku”

324 / 2016 z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie kontynuacji przez Powiat Wrzesiński oddania w trwały zarząd nieruchomości lokalowej, zlokalizowanej w budynku mieszkalno - użytkowym we Wrześni, przy ulicy 3 Maja 3, na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrześni

323 / 2016 z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania I przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Bierzglinku, będących własnością Powiatu Wrzesińskiego

322 / 2016 z dnia 24.03.2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

321 / 2016 z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudzień 2015 roku

320 / 2016 z dnia 22.03.2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 rok

319 / 2016 z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

318 / 2016 z dnia 15.03.2016 r.

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność powiatu wrzesińskiego, położonych w miejscowości Bierzglinek, gmina Września

317 / 2016 z dnia 02.03.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

316 / 2016 z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór NR RPWP.07.02.01-IZ-00-30-001/15)

315 / 2016 Z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego

314 / 2016 z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umów najmu pomieszczeń garażowych nr 11 i nr 14, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kaliskiej la, za porozumieniem stron

313 / 2016 z dnia 29.02.2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

312 / 2016 z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni do zawierania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego umów cywilno-prawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiat Wrzesiński na podstawie umowy nr AS3/000033/15/D z dnia 5 kwietnia 2013 r.

311 / 2016 z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

310 / 2016 z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Marii Kulczyńskiej pełniącej obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

309 / 2016 z dnia 25.02.2016 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Pani Annie Marii Kulczyńskiej
 

308 / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

307 / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

306 / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie ustalenia przebiegu i pozbawienia dotychczasowej kategorii niektórych dróg powiatowych - ulic zlokalizowanych na terenie miasta Słupca

305 / 2016 z dnia 24.02.2016 r.

w sprawie przyznania grantów edukacyjnych na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze wspierające edukację

304 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu firmy Make Grupa Projektowa sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z opracowaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”

303 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni

302 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

301 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Zespołowi Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

300 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

299 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie przyznania środków budżetowych na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2016 roku

298 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój

297 / 2016 z dnia 16.02.2016 r.

w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 - 2020

296 / 2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania V przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzgłinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej P01F/00042327/8

295 / 2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg znajdujących się na terenie gminy Września do kategorii dróg gminnych

294 / 2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

293 / 2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

292 / 2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie upoważnienia Pana Marka Dyby, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.2. Kształcenie zawodowe dorosłych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

291 / 2016 z dnia 02.02.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kościoła poewangelickiego położonego w Miłosławiu przy ul. Zamkowej 21

290 / 2016 z dnia 02.02.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 232/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w roku 2016

289 / 2016 z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie przeniesienia Pani Anny Marii Kulczyńskiej na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, w drodze porozumienia pracodawców

288 / 2016 z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2016

287 / 2016 z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne używanie pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Kościuszki 14

286 / 2016 z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron

285 / 2016 z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia użytkowego znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron

284 / 2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

283 / 2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej we Wrześni

282 / 2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni

281 / 2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie wskazania kandydatów do Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Spółka z o.o.

280 / 2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu pomieszczenia z łazienką znajdującego się w budynku położonym we Wrześni przy ul. Słowackiego 11, za porozumieniem stron

279 / 2016 z dnia 19.01.2016 r.

w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego

278 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

277 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

276 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok

275 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2016 rok

274 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

273 / 2016 z dnia 12.01.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 264/2015 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego dla Powiatu Wrzesińskiego na rok 2016

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.