Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Kołaczkowo z dnia 28 października 2022 r. dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/10, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Znak sprawy WB.6743.504.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-08
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-08 08:55

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 28 października 2022 r. Gmina Kołaczkowo dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Kołaczkowo-Borzykowo na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 222/10, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

Znak sprawy WB.6743.504.2022.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2022-11-02
 • opublikował: Natalia Jędraszak
  data publikacji: 2022-11-02 11:41

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Kołaczkowo z dnia 30 sierpnia 2021 r. dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2, 3, 5/7, obręb: 303001_2.0108 Grabowo Królewskie, jednostka ewidencyjna; 303001_2 Kołaczkowo.

Znak sprawy WB.6743.487.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-09-08 08:39
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 08:41

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. Gmina Kołaczkowo dokonała zgłoszenia budowy oświetlenia ulicznego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2, 3, 5/7, obręb: 303001_2.0108 Grabowo Królewskie, jednostka ewidencyjna; 303001_2 Kołaczkowo.

Znak sprawy WB.6743.487.2021.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-09-08
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-09-08 08:37
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-08 08:41

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, z dnia 15 października 2018 r. dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV w Borzykowie, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 57/10 i 59, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna; 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2018-11-05
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-11-05 11:35

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 15 października 2018 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV w Borzykowie, w ul. Wrzesińskiej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 57/10 i 59, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna; 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2018-10-30
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-10-30 08:38

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, z dnia 8 czerwca 2018 r. dotyczącego budowy sieci wodociągowej na działce ozn. nr ewid.: 402/11 obręb: 303005_5.0319 Kaczanowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-06-29 08:40

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, z dnia 8 czerwca 2018 r. dotyczącego budowy sieci wodociągowej na działkach ozn. nr ewid.: 61, 63, 60/2  obręb: 303005_5.0319 Kaczanowo, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-06-29 08:30

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września z dnia 29 marca 2018 r. dotyczącego budowy sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach ozn. nr ewid.: 69/3, 74, 88/3, 97, 197/1, 197/2  obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV w Borzykowie, w ul. Wrzesińskiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/3, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna; 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2018-04-06
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-04-06 11:08

Starosta Wrzesiński informuje,

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach ozn. nr ewid.: 69/3, 74, 88/3, 97, 197/1, 197/2 obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dokonanego w dniu 9 stycznia 2018 r., dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 187, 188, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna; 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-01-30 11:42
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 11:44

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje. że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dokonanego w dniu 9 stycznia 2018 r., dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 292, 309, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.  

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2018-01-30
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-01-30 11:34
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-30 11:45

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oswietleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 187, 188, obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-01-10 13:29

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewid.: 292, 309, obręb: 303001_2.0102 Borzykowo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • data wytworzenia: 2018-01-10
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-01-10 13:20
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 13:31

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  z dnia 4 grudnia 2017 r. dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 196, 189/5,  obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 4 grudnia 2017 r. zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 440, 522, 525, obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo. 

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-12-27 08:43

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 4 grudnia 2017 r. zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 283/8, 214/7, obręb: 303001-2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001-2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-12-27 08:19
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-27 08:25

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 4 grudnia 2017 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 196, 189/5,  obręb: 303001_2.0116 Zieliniec, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 283/8, 214/7, obreb: 303001_2.0110 Krzywa Góra, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-12-05 09:48

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 440, 522, 525 obręb: 303001-2.0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-12-05 09:33
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-05 09:36

Starosta wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Poznań dokonanego w dniu 3 listopada 2017 r, dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn o,4 kV oraz słupami oświetleniowymi z oprawami oświetleniowymi, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 323/1, 241/1, 239/3, 239/1, obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-11-27 09:52

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, z dnia 26 października 2017 r. dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 107/8, 108/1 i 109/2,  obręb: 303001_2.0101 Bieganowo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 3 listopada 2017 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 323/1, 323/1, 241/1, 239/3, 239/1  obręb: 303001_2.0112 Sokolniki, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 26 października 2017 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 107/8, 108/1 i 109/2,  obręb: 303001_2.0101 Bieganowo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 5 października 2017 r. zgłoszenia ENEA Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działce oznaczonej numerem ewid. 133, obręb: 303001_2.0106 Gałęzewice, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo oraz na działce oznaczonej numerem ewid. 78, obręb: 303001_2.0114 Szamarzewo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.  

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-10-26 10:47

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin z dnia 20 lipca 2017 r,  dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 316, 324,  obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin z dnia 20 lipca 2017 r,  dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 151, 208,  obręb: 303001_2.0107 Gorazdowo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin z dnia 20 lipca 2017 r,  dotyczącego rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 96/6, 82,  obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20 lipca 2017 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 316, 324,  obręb: 303001_2.0115 Wszembórz, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20 lipca 2017 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 151, 208,  obręb: 303001_2.0107 Gorazdowo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20 lipca 2017 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin,  dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi, na działkach ozn. nr ewid.: 96/6, 82,  obręb: 303001_2.0117 Żydowo, jednostka ewidencyjna 303001_2 Kołaczkowo.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 5 października 2017 r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Oddział Poznań, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działce oznaczonej numerem ewid. 133, obręb: 303001_2.0106 Gałęzewice,  jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo oraz na działce oznaczonej numerem ewid. 78, obręb 303001_ 0114 Szamarzewo, jednostka ewidencyjna: 303001_2 Kołaczkowo. 

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-10-06
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-10-06 08:21
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-06 08:21

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.