Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dotyczącego budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowy linii kablowych 15 kV i 0,4 kV na działce oznaczonej numerem ewid. 837/1 obręb: 303002_5.0014 Orzechowo.

Znak sprawy: WB.6743.47.2023.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-02-23
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-02-23 07:24

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 8 lutego 2023 r. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dokonała zgłoszenia budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz przebudowy lini kablowych 15 kV i 0,4 kV, na działce ozn. nr ewid. 837/1 obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.47.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-02-09 14:17

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid. 808/143, 808/142, 808/141, 808/140, 808/101, 808/84 obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.360.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-08-09 08:06

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 18 lipca 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid. 808/143, 808/142, 808/141, 808/140, 808/101, 808/84 obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna 303002_4 Miłosław – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.360.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-07-19 10:37
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-19 10:43

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Marii Krzyżańskiej, Kozubiec 3 m 4, 62-320 Miłosław z dnia   2 lipca 2018 r. dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce ozn. nr ewid. 101/8 obręb: 303002_5.0009  Kozubiec, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Burmistrza Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19,  62-320 Miłosław z dnia 20 lutego 2018 r., dotyczącego budowy rurociągu tłocznego, na działkach ozn. nr ewid. 173, 172/5, 147/4 obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 20 lutego 2018 r. Burmistrz Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław, dokonał zgłoszenia budowy rurociągu tłocznego, na działkach ozn. nr ewid. 173, 172/5, 147/4 obręb: 303002_5.0014 Orzechowo, jednostka ewidencyjna 303002_5 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław z dnia 26 kwietnia 2017 r., dotyczącego budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid.: dz. 425, 428, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna: 303002_4 Miłosław – miasto, dz. 30, 31, 32, 33, 271, obręb: 303002_4.0003 Bugaj, jednostka ewidencyjna: 303002_4 Miłosław – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 26 sierpnia  2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, ul. Mostowa 18, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid.: dz. 425, 428 obręb: 303002_4.0400 Miłosław, jednostka ewidencyjna: 303002_4 Miłosław - miasto, dz. 30, 31, 32, 33, 271, obręb: 303002_4.0003 Bugaj , jednostka ewidencyjna: 303002_4 Miłosław - obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław, z dnia 30 marca 2017 r. dotyczącego budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid.: 134/5, 133/2, 131/1, 58/1, 132, obręb: 3030002_5.0002 Biechowo, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 30 marca 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid. :134/5, 133/2, 131/1, 58/1, 132 obręb: 303002_5.0002 Biechowo, jednostka ewidencyjna: 303002_5 Miłosław - obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. gmina Krzykosy wycofała złożone w dniu 29 listopada 2016 r. zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego, na działkach oznaczonych numerami ewid. 173, 172/5, 147/4, obręb: 303002_4.0014 Orzechowo, jednostka ewidencyjna : 303002_4 Miłosław - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2016-12-27
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2016-12-27 11:38

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. gmina Krzykosy dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej - rurociągu tłocznego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 173, 172/5, 147/4, obręb: 303002_4.0014, jednostka ewidencyjna: 303002_4 Miłosław - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2016-12-02 10:42

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 20 października 2015 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław zgłoszenia budowy  sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid.: 322, 797, 706/1, 786/7, 808/61, 808/62, 808/9, 808/19, 808/31, 808/30, 808/51, 808/58, 812/8, 806/18, 806/11, 812/2, 807/3, 808/8, 806/15, 812/6, obręb Miłosław, gm. Miłosław.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2015-11-23
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2015-11-23 11:54

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 lipca 2015 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV , na działkach ozn. nr ewid. 152, 23/4, obręb Skotniki, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września z dnia 23 października 2015 r. dotyczącego budowy linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złaczami kablowymi, na działkach ozn. nr ewid. 30/5, 34/2, 30/3, 34/5, 32/21, 33/2 obręb miasto Miłosław, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 23 października 2015 r. ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września, dokonała zgłoszenia budowy linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, na działkach ozn. nr ewid. 30/5, 34/2, 30/3, 34/5, 32/21, 33/2, obręb miasto Miłosław, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje,

że Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław w dniu 20 października 2015 r. dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej Staw Pawelski, na działkach oznaczonych nr ewid.: 806/18, 812/8, 808/58, 808/51, 808/31, 812/6, 806/15, 806/11, 812/2, 808/8, 808/9, 808/19, 808/30, 797, 808/61, 808/62, 807/3, 705/6, obręb m. Miłosław, gm. Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego przez pana Łukasza Sobierajskiego, pełnomocnika działającego w imieniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid.: 439/4, 693, 353/1, obręb Czeszewo, gm. Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dnia 29 lipca 2015 r. dotyczącego budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działkach oznaczonej nr ewid. 104, 103/7 obręb Skotniki, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dnia 29 lipca 2015 r. dotyczącego budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 152, 23/4 obręb Skotniki, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dnia 29 lipca 2015 r. dotyczącego budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działkach oznaczonej nr ewid. 105/2, 99/2 obręb Lipie, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 14 sierpnia 2015 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 439/4, 693, 353/1, obręb Czeszewo, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 30 lipca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Września, Białężyce, Obłaczkowo i Chocicza Mała celem uzbrojenia terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 - etap III, na działkach ozn. nr ewid. 35/5, 42/4, 102/4, 103, położonych w Chociczy Małej, Białężycach, Obłaczkowie.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 29 lipca 2015 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV , na działkach ozn. nr ewid. 105/2, 99/2, obręb Lipie, gmina Miłosław.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 29 lipca 2015 r. ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dokonała zgłoszenia budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, na działkach ozn. nr ewid. 104, 103/7, obręb Skotniki, gmina Miłosław.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.