Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 371, 257/2, 187, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.579.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-23 09:55

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25 października 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 371, 257/2, 187, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.579.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-10-27 11:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Gminy i Miasta Pyzdr z dnia 20 sierpnia 2021 r. dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z odejściami na działkach ozn. nr ewid.: 125/5, 125/4 obręb: 303004_5.0709 Pietrzyków, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 165, 166, 154, obręb: 303004_5.0710 Pietrzyków - Kolonia, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.474.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-09-02 11:29

Starosta Wrzesiński informuje

0że w dniu 20 sierpnia 2021 r. Gmina i Miasto Pyzdry dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na działkach ozn. nr ewid.: 125/5, 125/4 obręb: 303004_5.0709 Pietrzyków, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 165, 166, 154, obręb: 303004_5.0710 Pietrzyków - Kolonia, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.474.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-08-24 10:00
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 10:01

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. OD Kalisz RD Słupca, ul. Prusa 3, 62-400 Słupca,z dnia 17 lutego 2021 r. dotyczącego budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2244/1, 2244/2, 2244/4, 2244/27, 2244/29, 2244/123, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.79.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-03-10 08:46
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-10 08:48

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 17 lutego 2021 r. ENERGA OPERATOR S.A. OD Kalisz RD Słupca, ul. Prusa 3, 62-400 Słupca, dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2244/1, 2244/2, 2244/4, 2244/27, 2244/29, 2244/123, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-02-26 10:48

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczącego sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/20, 2236/12, 2236/1, 2236/2, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-03-06 07:51

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 13 lutego 2020 r. ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/20, 2236/12, 2236/1, 2236/2, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-02-17 12:43

Starosta wrzesiński informuje

że pismem z dnia 14 października 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań wycofała zgłoszenie z dnia 9 października 2019 r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 641/3, 641/2, 641/4, 656, 659, 371, 500, 520, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 117/1, 164/3, 165, 132/3, 131/3, 149, 117/4, 118/2, 118/6, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2019-10-15 08:50

Starosta wrzesiński informuje

że w dniu 9 października 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 641/3, 641/2, 641/4, 656, 659, 371, 500, 520, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 117/1, 164/3, 165, 132/3, 131/3, 149, 117/4, 118/2, 118/6, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2019-10-11 08:43

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia państwa Ewy i Roberta Solarczyk,  ul. Daszyńskiego 13, 62-310 Pyzdry, z dnia 24 maja 2016 r. dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce ozn. nr ewid. 1490, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna 303004_4 Pyzdry – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 389/2016, znak: WB.6740.300.2016  o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektów: II, VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 81, obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 23 października 2015 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej - przepompowni ścieków na działkach oznaczonych nr ewid.: 2031/3, 2024, 2030, obręb Tarnowa, gm. Pyzdry.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2015-11-23
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2015-11-23 11:43

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu w dniu 23 października 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry dokonało zgłoszenia budowy przepompowni ścieków, na działce oznaczonej nr ewid. 2031/3, obręb Tarnowa, gm. Pyzdry.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid.: 443, 440, 435, 439, 436, 110, 22/1, 11/2, 19, 17, 12, 13, 20, obręb Zapowiednia gm. Pyzdry, dz. 4, 30, 1/1, 1/2, 12/3, 5/1, 11/2, 24, obręb Białobrzeg, gm. Pyzdry.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 3 września 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Białobrzeg - Zapowiednia, na działkach oznaczonych nr ewid.: 443, 440, 435, 439, 436, 110, 22/1, 11/2, 19, 17, 12, 13, 20, obręb Zapowiednia, gm. Pyzdry oraz nr ewid.: 30, 1/1, 1/2, 1/3, 5/1, 11/2, 24, obręb Białobrzeg, gm. Pyzdry.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.