Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 11 lipca 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A., dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 1718/10, 1718/12, 1718/13, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.377.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-07-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-07-12 13:50

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 11 lipca 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A., dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 240/4, 1158/1, 1158/3, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.376.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-07-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-07-12 13:46

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach oznaczonych nr ewid. 1910, 1704/4, 1929, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.269.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-06-05
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-06-05 12:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach oznaczonych nr ewid. 1284/36, 1284/6, 240/5, 240/4, 1158/3, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.268.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-06-05
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-06-05 12:08

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 20 maja 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A., dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 1704/4, 1910, 1929, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.269.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-05-21 10:01

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 20 maja 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A., dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 240/4, 240/5, 1158/3, 1284/6, 1284/,36, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.268.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-05-20
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-05-21 09:59

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/12, 2236/1, 2236/24, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.218.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-05-09 09:58

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach oznaczonych nr ewid. 158, 155/13, obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.203.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-04-25
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-04-25 13:46

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 23 kwietnia 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 2236/12, 2236/1, 2236/24 obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.218.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-04-23
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-04-23 14:27

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, na działkach oznaczonych nr ewid. 2012/2, 1622/3, 2247/2, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.193.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-04-22
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-04-22 15:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn/SN, na działkach oznaczoneych nr ewid. 253, 252/1, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 281, 244, 243, 242, 241, 240, 239,  236, 235, 233/4, 233/6, 233/1, 209/7, 210/5, 210/4, 210/3, 210/2, 210/1, 211, 212, 213, 214/1, 214/2, 215, 216, 217/2, 218, 219, 254/1, 254/2, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 257, 259, 260, 261, 309, 263/1, 263/2, 262, 264, 267, 266, 265, 188, 290, 187, 310, 222/4, 228, 197, 196, 195, 194, 181, 180, 177, 176, 184, 185/1, 292, 272, 229, 171, 158, 192, 155/14, 169, 156/8, 156/12, 156/9, 192, 193, 194, 195, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 159, 163/2, 162/7, 160/2, 160/1, 161/1, 162/3, 162/5, 163/1, 288, obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid.: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski, oraz 601/1, 775/3, 776, 400/1, 400/2, 580, 581, 579, 587, 2249, obręb: 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid.: 303004_4 Pyzdry – miasto.

Znak sprawy: WB.6743.204.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-04-18
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-04-19 14:31

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 17 kwietnia 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 155/13, 158 obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.203.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-04-17
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-04-18 10:02

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 11 kwietnia 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 1622/3, 2012/2, 2247/2 obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.193.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-04-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-04-12 14:10

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 381/1, 381/2, 379, 378, 374, obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.105.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-03-11 15:24

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 403, 352, 355/1, obręb 303004_5.0711 Rataje, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.103.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-03-11
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-03-11 14:34

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 27 lutego 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 355/1, 352, 403 obręb 303004_5.0711 Rataje, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.103.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-02-27
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-02-28 09:54

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 27 lutego 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 374, 378, 379, 381/2, 381/1 obręb 303004_5.0718 Zapowiednia, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.105.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-02-27
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-02-28 09:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 716/2, 716/3, 2241/1, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.51.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-02-05
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-02-05 13:45

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 26 stycznia 2024 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 716/3, 716/2, 2241/1 obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.51.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-01-26
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-29 09:18

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 1284/13, 1284/14, 240/1, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.399.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-01-16
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-16 08:47

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid.200, 224, 225, obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.509.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-01-02
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-02 09:30

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działce oznaczonej nr ewid. 1098, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.486.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-12-19
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-12-19 07:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 14 grudnia 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczoneych nr ewid. 200, 224, 225 obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.509.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-12-14
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-12-15 14:30

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 4 grudnia 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działce oznaczonej nr ewid. 1098 obręb 303004_4.0600 Dłusk, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.486.2023

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-12-04
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-12-05 11:17

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 263/2, 280, obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry -obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.415.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-11-02
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-11-02 09:56

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 67/1, 67/2, obręb 303004_5.0710 Pietrzyków Kolonia, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry -obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.397.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-17 09:10

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 162/3, 162/8, obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry -obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.398.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-17 09:09

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 13 października 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 263/2, 280, obręb 303004_5.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.415.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-13
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-17 09:02

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 5 października 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 1284/13, 1284/14, 240/1, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry - miasto.

Znak sprawy: WB.6743.399.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-06 08:51

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 5 października 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 162/3, 162/8, obręb 303004_4.0704 Dłusk, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry -obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.398.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-06 08:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 5 października 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 67/1, 67/2, obręb 303004_4.0710 Pietrzyków Kolonia, jednostka ewid. 303004_5 Pyzdry -obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.397.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-10-05
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-10-06 08:47

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 663, 795, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.381.2023

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-09-27
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-09-27 12:08

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 21 wrzesnia 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 663, 795, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.381.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-09-21
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-09-22 10:31

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dotyczącego budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 1380/11, 1380/12, 1380/13, 1380/14, 1380/15, 1380/16, 1380/17, 1380/18, 1380/19, 1380/21, 1380/20, 1380/22, 1380/23, 1380/24, 1380/25, 1402, 1380/7, 1381/10, 1385/3, 1387/3, 1387/4, 1403, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.279.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-07-20
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-07-20 12:42

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 30 czerwca 2023 r. ENERGA OPERATOR S.A. , dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 1380/11, 1380/12, 1380/13, 1380/14, 1380/15, 1380/16, 1380/17, 1380/18, 1380/19, 1380/21, 1380/20, 1380/22, 1380/23, 1380/24, 1380/25, 1402, 1380/7, 1381/10, 1385/3, 1387/3, 1387/25, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.279.2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2023-07-03 11:50

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 371, 257/2, 187, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.579.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-11-23 09:55

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25 października 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 371, 257/2, 187, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.579.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-10-27 11:49

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Gminy i Miasta Pyzdr z dnia 20 sierpnia 2021 r. dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z odejściami na działkach ozn. nr ewid.: 125/5, 125/4 obręb: 303004_5.0709 Pietrzyków, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 165, 166, 154, obręb: 303004_5.0710 Pietrzyków - Kolonia, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.474.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-09-02 11:29

Starosta Wrzesiński informuje

0że w dniu 20 sierpnia 2021 r. Gmina i Miasto Pyzdry dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na działkach ozn. nr ewid.: 125/5, 125/4 obręb: 303004_5.0709 Pietrzyków, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 165, 166, 154, obręb: 303004_5.0710 Pietrzyków - Kolonia, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.474.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-08-24 10:00
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 10:01

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. OD Kalisz RD Słupca, ul. Prusa 3, 62-400 Słupca,z dnia 17 lutego 2021 r. dotyczącego budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2244/1, 2244/2, 2244/4, 2244/27, 2244/29, 2244/123, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

Znak sprawy: WB.6743.79.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-03-10 08:46
 • zmodyfikował: Patrycja Jarzyna
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-10 08:48

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 17 lutego 2021 r. ENERGA OPERATOR S.A. OD Kalisz RD Słupca, ul. Prusa 3, 62-400 Słupca, dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2244/1, 2244/2, 2244/4, 2244/27, 2244/29, 2244/123, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-02-26 10:48

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczącego sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/20, 2236/12, 2236/1, 2236/2, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-03-06 07:51

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu w dniu 13 lutego 2020 r. ENERGA OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/20, 2236/12, 2236/1, 2236/2, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewid. 303004_4 Pyzdry -miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-02-17
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-02-17 12:43

Starosta wrzesiński informuje

że pismem z dnia 14 października 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań wycofała zgłoszenie z dnia 9 października 2019 r. dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 641/3, 641/2, 641/4, 656, 659, 371, 500, 520, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 117/1, 164/3, 165, 132/3, 131/3, 149, 117/4, 118/2, 118/6, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2019-10-15
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2019-10-15 08:50

Starosta wrzesiński informuje

że w dniu 9 października 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 641/3, 641/2, 641/4, 656, 659, 371, 500, 520, obręb: 303004_5.0712 Ruda Komorska, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski oraz na działkach ozn. nr ewid.: 117/1, 164/3, 165, 132/3, 131/3, 149, 117/4, 118/2, 118/6, obręb: 303004_5.0708 Lisewo, jednostka ewidencyjna 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2019-10-11 08:43

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia państwa Ewy i Roberta Solarczyk,  ul. Daszyńskiego 13, 62-310 Pyzdry, z dnia 24 maja 2016 r. dotyczącego przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce ozn. nr ewid. 1490, obręb 303004_4.0600 Pyzdry, jednostka ewidencyjna 303004_4 Pyzdry – miasto.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15 czerwca 2016 r. została wydana decyzja nr 389/2016, znak: WB.6740.300.2016  o pozwoleniu na budowę: BUDYNKU INWENTARSKIEGO – OBORY WRAZ Z OBIEKTAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ /kat. obiektów: II, VIII/ na działce oznaczonej numerem ewid.: 81, obręb: 303004_5.0706 Grądy Górne, jednostka ewidencyjna: 303004_5 Pyzdry – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 23 października 2015 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej - przepompowni ścieków na działkach oznaczonych nr ewid.: 2031/3, 2024, 2030, obręb Tarnowa, gm. Pyzdry.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2015-11-23
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2015-11-23 11:43

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu w dniu 23 października 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry dokonało zgłoszenia budowy przepompowni ścieków, na działce oznaczonej nr ewid. 2031/3, obręb Tarnowa, gm. Pyzdry.

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na działkach oznaczonych nr ewid.: 443, 440, 435, 439, 436, 110, 22/1, 11/2, 19, 17, 12, 13, 20, obręb Zapowiednia gm. Pyzdry, dz. 4, 30, 1/1, 1/2, 12/3, 5/1, 11/2, 24, obręb Białobrzeg, gm. Pyzdry.

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 3 września 2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Białobrzeg - Zapowiednia, na działkach oznaczonych nr ewid.: 443, 440, 435, 439, 436, 110, 22/1, 11/2, 19, 17, 12, 13, 20, obręb Zapowiednia, gm. Pyzdry oraz nr ewid.: 30, 1/1, 1/2, 1/3, 5/1, 11/2, 24, obręb Białobrzeg, gm. Pyzdry.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.