Szybkie linki

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dotyczącego budowy sieci napowietrznej i kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączem elektroenergetycznym, na działkach ozn. nr ewid.: 145/3, 147, 148, 149/1, 151, obręb: 303003_5.0207 Mystki, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.80.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-02-26
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-02-26 11:01

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, dokonała zgłoszenia budowy sieci napowietrznej i kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach ozn. nr ewid.: 145/3, 147, 148, 149/1, 151, obręb: 303003_5.0207 Mystki, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.80.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2024-02-14
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2024-02-14 09:30
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-14 09:31

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 511/2, 1371/13, 1371/1, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Sprawa nr WB.6743.46.2024

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2024-02-09
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2024-02-09 10:50

Starosta Wrzesiński informuje

Dtarosta Wrzesiński informuje, że w dniu 22 stycznia 2024 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 511/2, 1371/13, 1371/1, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Sprawa nr WB.6743.46.2024

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Angelika Janiszewska
  data wytworzenia: 2024-01-22
 • opublikował: Angelika Janiszewska
  data publikacji: 2024-01-23 10:21

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Ilony Gradowskiej i pani Agnieszki Matuszewskiej, dotyczącego budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid.: 77, 88/9, 89/10, 100/2, obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.578.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-18 11:00

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15 listopada 2022 r. pani Ilona Gradowska i pani Agnieszka Matuszewska, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid.: 77, 88/9, 89/10, 100/2, obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.578.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-11-16 10:48

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Hanny Kwiatkowskiej, dotyczącego budowy sieci wodociągowej, na działkach ozn. nr ewid.: 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 199/5, obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.458.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-10-24
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-10-24 12:23
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-24 12:24

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Mirosława Rybarczyka prowadzącego działanośc gospodarczą pod nazwą "Zakład Ogólnobudowlany Rybarczyk Mirosław", dotyczącego budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach ozn. nr ewid.: 529/3, 529/1, 529/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla.

Sprawa nr WB.6743.442.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-10-07
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-10-07 09:25
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-07 09:26

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 26 września 2022 r. pan Mirosław Rybarczyk prowadzący działanośc gospodarczą pod nazwą "Zakład Ogólnobudowlany Rybarczyk Mirosław", dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach ozn. nr ewid.: 234/3, 529/1, 524/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Sprawa nr WB.6743.442.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2022-09-27
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2022-09-27 14:03

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pana Sławomira Powałowskiego, Nekielka, ul. Wakacyjna 6, 62-330 Nekla, dotyczącego budowy sieci wodociągowej, na działce ozn. nr ewid.: 115/32, obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.305.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-06-28
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-06-28 08:12

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 23 czerwca 2022 r. pan Sławomir Powałowski, Nekielka, ul. Wakacyjna 6, 62-330 Nekla, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działce ozn. nr ewid.: 115/32, obręb: 303003_5.0208 Nekielka, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.305.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-06-27 09:09

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce ozn. nr ewid.: 195, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Sprawa nr WB.6743.252.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-05-26 07:41

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 13 maja 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce ozn. nr ewid.: 1957, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Sprawa nr WB.6743.252.2022

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2022-05-17 08:49

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 18, 28/34, 28/35, 28/36, 28/37, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto, oraz 13/3 obręb: 303003_5.0201 Barczyzna, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.408.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-09-21 08:47

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 19 lipca 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 18, 28/34, 28/35, 28/36, 28/37, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

Sprawa nr WB.6743.408.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-07-29 12:00

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 1146/1, 530/1, 530/2, 542/1, 542/2, 546/1, 556/1, 556/2, 555, 566/5, 566/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto, oraz 13/3 obręb: 303003_5.0201 Barczyzna, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.334.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-07-06 07:50

Starosta Wrzesiński informuje,

że w dniu 17 czerwca 2021 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 1146/1, 530/1, 530/2, 542/1, 542/2, 546/1, 556/1, 556/2, 555, 566/5, 566/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto, oraz 13/3 obręb: 303003_5.0201 Barczyzna, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

Sprawa nr WB.6743.334.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje,)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2021-06-24 10:15
 • zmodyfikował: Kinga Juchacz
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-24 10:15

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. pan Grzegorz Pytlas, Zasutowo, ul. Motelowa 1, 62-300 Nekla, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działce  ozn. nr ewid.: 192/2 obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Znak sprawy: WB.6743.308.2021

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2021-06-02
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2021-06-14 09:58

Starosta wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 662/31 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto, oraz 207/14 obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - obszar wiejski.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2020-08-31
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2020-08-31 13:43

Starosta wrzesiński informuje

że w dniu 19 sierpnia 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 662/31 obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto, oraz 207/14 obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - obszar wiejski.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2020-08-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2020-08-20 10:58

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 18.02.2020, Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, obejmujące budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 273, 256/1, 275, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-06-02 09:28

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, obejmujące budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 454/11, 454/9, 572/1, 532, 575/6, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-03-06 13:08

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 18 lutego 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 273, 256/1, 275, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-02-19 10:12

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 18 lutego 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach ozn. nr ewid.: 454/11, 454/9, 572/1, 532, 575/6, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Juchacz
  data wytworzenia: 2020-02-19
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2020-02-19 10:11

Starosta wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce ozn. nr ewid.: 662/47, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2019-09-24
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2019-09-24 10:03

Starosta wrzesiński informuje

że w dniu 18 września 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce ozn. nr ewid.: 662/47, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Patrycja Jarzyna
  data wytworzenia: 2019-09-20
 • opublikował: Patrycja Jarzyna
  data publikacji: 2019-09-23 10:17

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września dotyczącego budowy linii kablowych nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 25/3, 22, 18, 20/1, 20/2, 20/16, 20/15, 20/4, 8, 1313/2, 1313/1, 49/2, 20/8, 20/6, 20/7, 34/1, 7, 20/12, 20/14, 1340, 49/10, 49/9, 1/1, 74/6, 74/10, 1339, 6/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
 • opublikował: Kinga Juchacz
  data publikacji: 2018-12-21 08:07

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września dokonała zgłoszenia budowy linii kablowych nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowymi oraz demontażem istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV na działkach oznaczonych numerami ewid.: 25/3, 22, 18, 20/1, 20/2, 20/16, 20/15, 20/4, 8, 1313/2, 1313/1, 49/2, 20/8, 20/6, 20/7, 34/1, 7, 20/12, 20/14, 1340, 49/10, 49/9, 1/1, 74/6, 74/10, 1339, 6/4, obręb: 303003_4.0209 Nekla, jednostka ewidencyjna: 303003_4 Nekla - miasto.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2018-12-04
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2018-12-04 12:30
 • zmodyfikował: Danuta Ogrodowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-04 12:31

Starosta Wrzesiński informuje,

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia pani Katarzyna Aftewicz, ul. Olchowa 41, 05-509 Józefosław z dnia 11 maja 2018 r., dotyczącego budowy sieci wodociągowej, na działce  ozn. nr ewid.: 93/4  obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 11 maja 2018 r. pani Katarzyna Aftewicz, ul. Olchowa 41, 05-509 Józefosław, dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działce  ozn. nr ewid.: 93/4  obręb: 303003_5.0217 Zasutowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 9 gurdnia 2016 r. zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi; 115, 150/2, obręb: 303003_5.0216, jednostak ewidencyjna: 303003_5 Nekla - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2017-01-09
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2017-01-09 08:56

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje,  że w dniu 9 grudnia 2016 r. gmina Nekla dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 115, 150/2, obręb: 303003_4.0216, jednostka ewidencyjna: 303003-4 Nekla - obszar wiejski.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2016-12-14
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2016-12-14 11:40

Starosta Wrzesiński informuje

że nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września z dnia 8 czerwca 2016 r.,  dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV- linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach ozn. nr ewid.: 181, 69/20, 69/26, 69/27, 69/28, 69/29, 69/30, 69/31, 69/32, 69/33,  obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 8 czerwca 2016 r. ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września, ul. Witkowska 5, 62-300 Września,  dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV- linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działkach ozn. nr ewid.: 181, 69/20, 69/26, 69/27, 69/28, 69/29, 69/30, 69/31, 69/32, 69/33,  obręb: 303003_5.0213 Starczanowo, jednostka ewidencyjna 303003_5 Nekla – obszar wiejski.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że nie wniósł sprzeciwu do dokonanego w dniu 30 listopada 2015 r. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0.4 kV - oświetlenia drogowego ul. Irysowej, na działkach oznaczonych nr ewid. : 675/8, 674/10, 674/14, 674/23, 674/26, obręb m. Nekla, gm. Nekla.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2015-12-30 07:29

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 30 listopada 2015 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Nekla dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego ul. Irysowej, na działkach oznaczonych nr ewid.: 675/8, 674/10, 674/14, 674/23, 674/26, obręb m. Nekla, gm. Nekla.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Ogrodowicz
  data wytworzenia: 2015-12-01
 • opublikował: Danuta Ogrodowicz
  data publikacji: 2015-12-01 08:30

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.