Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanym postanowieniu

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 21 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

STAROSTA WRZESIŃSKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzeisński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sokołowo, gmina Września, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 325 o powierzchni 0,3293 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w wysokości 8540/808932 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Starosta Wrzesiński ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że dnia 6 grudnia 2021 roku został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Rataje, gmina Pyzdry.

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Chociczy Małej, gmina Września, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości, położonych w Bierzglinku, gmina Września, przeznaczonych do sprzedaży

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie
do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U 2020, poz. 350).

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży - Targowa Górka, dz. 102

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż w tutejszym urzędzie zostało wszczęte z urzędu i jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego:
Pominka 68 Pułku Piechoty we Wrześni, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1268/2 przy ul Wojska polskiego i ul. Słowackiego we Wrześni, gm. Września, powiat wrzesiński.

Powiat Wrzesiński zwraca się z prośbą o przedłożenie propozycji cenowych następujących zadań

- usuwanie z drog i i prz echowywanie p ojazd ów przewożących materia ły niebezpieczne na parkingu strzeżonym całodobo wo przez 7 dni w tygodniu na podstawie dyspozycji uprawnionych organów na terenie powiatu wrzesińskiego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/4 o pow. 0,0944 ha

STAROSTA WRZESIŃSKI

INFORMUJE O WYŁOŻENIU PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

STAROSTA WRZESIŃSKI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO - DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości położonej we Wrześni, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR
W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/4 o pow. 0,0944 ha

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Suplewska
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2021-08-10 10:56

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: geodeta powiatowy

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Michalak
  data wytworzenia: 2021-07-20
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2021-07-20 10:24

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 lipca 2021 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grądach Dolnych, gmina Pyzdry

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Michalak
  data wytworzenia: 2021-06-15
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2021-06-15 09:26

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: geodeta powiatowy.

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że dnia 31 maja 2021 roku został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grądach Dolnych, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 618/2 o powierzchni 0,3000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KN1S/00040580/9

Starosta Wrzesiński ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w Grądach Dolnych, gmina Pyzdry, oznaczonej geodezyjnie nr 618/2

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Węgierki, dz. 349/3

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/4 o pow. 0,0944 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach czwartych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 5 maja 2021 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

Obwieszczenie

o wydanym postanowieniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/2 o pow. 0,1528 ha

Informacja o wynikach naboru

Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

informuje o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działki ewidencyjnej

położonej w obrębie Wódki

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zaproszenie

na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 w Wielkopolsce w sprawie projektów planów zadań ochronnych

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Grądy Dolne dz. 618/2

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

że dnia 31 marca 2021 r. zostały ogłoszone IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W WYDZIALE BUDOWNICTWA I ŚRODOWISKA

Unieważnienie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geodeta Powiatowy Starostwo Powiatowe we Wrześni

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego kolejowej wieży ciśnień w zespole stacji kolejowej Września w m. Września, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, zlokalizowanej na działce nr ewid. 929/17.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach trzecich przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 17 marca 2021 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/2 o pow. 0,1528 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/4 o pow. 0,0944 ha

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży - Września, dz. 922/2 i dz. 921/2.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - nr 2021/BZP 000001322/03/P - 03.03.2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

że dnia 9 lutego 2021 r. zostały ogłoszone III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko:
1. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Leśna 10, 62-300 Września.
2. Dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni, ul. Słowackiego 11, 62-300 Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach drugich przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniach 27-28 stycznia 2021 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/2
o pow. 0,1528 ha

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,0013 ha

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.