Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Zarząd Powiatu informuje

że dnia 17 grudnia 2019 r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego: domu mieszkalnego, tzw. Willi Urbańskich przy ul. Gnieźnieńskiej 36, w m. Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, na działce nr ewid. 449/7, ark 6, obręb Września.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE AUDYTOR WEWNĘTRZNY

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI
 

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Gorazdowo, gm. Kołaczkowo

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE RADCA PRAWNY
 

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną: w gminie Nekla, w obrębie Starczanowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 48/3 o pow. 0,0052 ha

Zarząd Powiatu informuje

że dnia 22 października 2019 roku zostały ogłoszone II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

w związku ze złożonym w dniu 23.08.2019 r. wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny Pl. Reymonta 5, 62-306 Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Nekla, w obrębie Starczanowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 48/3 o pow. 0,0052 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.01.2011 r., wydanego przez Starostę Wrzesińskiego decyzją nr WR-6223-95/10 w części dotyczącej poboru wód podziemnych oraz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnopranego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 14.08.2019 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

że dnia 2 września 2019 r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

w zawiązku z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla studni głębinowej nr 3 w m. Czeszewo Budy oraz pobór wód podziemnych z utworów mioceńskich za pomocą trzech studni.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,0013 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/2 o pow. 0,1528 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej, położoną we Wrześni, oznaczoną nr geodezyjnym 431/1 o pow. 0,0644 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej, położoną w Gutowie Małym, oznaczoną nr geodezyjnym 151/1 o pow. 0,0013 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej, położoną w Sokołowie, oznaczoną nr geodezyjnym 317/2 o pow. 0,1528 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej, położoną w Gutowie Małym, oznaczoną nr geodezyjnym 177/40 o pow. 0,0106 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na realizację inwestycji drogowej, położoną we Wrześni, oznaczoną nr geodezyjnym 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w miejscowości Bierzglinek.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

konkurs na stanowisko: dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną: w miejscowości Nekla, w obrębie NEkla, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 434/2 o pow. 0,0065 ha

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kaczanowie, stanowiącej działkę oznaczoną nr 239/5

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 02.10.2018 r., o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami oraz wykonanie urządzenia wodnego - trawiastych rowów przydrożnych wraz z zarurowaniem pod zjazdami, w związku z rozbudową DW 441 Miłosław - Mikuszewo.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Nekla, w obrębie Starczanowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 48/3 o pow. 0,0052 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Nekla, w obrębie Nekla, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 434/2 o pow. 0,0065 ha

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z planowanym zawarcie umowy na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 i lokalu biurowego przy ul. 3 Maja 3 na okres 1 roku, tj. od 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. zapraszamy do składania ofert.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Ruda Komorska

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha

Starosta Wrzesiński informuje

zawiadamia o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji NG.683.191.2016 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

konkurs na stanowisko:

1.dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, ul. Witkowska 1, 62-300 Września.

2.dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

3.dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , ul. Leśna 10, 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński informuje

o wydaniu decyzji o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruda Komorska, gmina Pyzdry.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, działka ewidencyjna nr 1266/1 o pow. 0,0113 ha

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2019-01-29 08:51

Starosta Wrzesiński informuje

że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Starosta Wrzesiński przypomina

o obowiązku uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.