Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenia i komunikaty od 25.05.2015

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 28.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Wrzesińskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu we Wrześni

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europe ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Piotra Chojara MODO Architektura sp. z o.o. ul. Kramarska 13 61-765 Poznań

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Filipa Gruszczyńskiego

Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza do złożenia oferty cenowej

dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U 2011, nr 208, poz. 1240).

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

decyzję nr NG.683.48.2015z dnia 10 grudnia 2015 r. o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Pyzdry- własności nieruchomości położonej w obrębie Pyzdry, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 574/1 o pow. 0,0114 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta i która ma nieuregulowany stan prawny

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

Starosta Wrzesiński informuje

,że w dniu 07.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla WAGROL Sklep Wielobranżowy R. Jakubowscy i Wspólnicy Sp. j. Bierzglinek ul. Cisowa 17, 62-300 Września, reprezentowanej przez Pana Dawida Goclika - Amwin Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosynierów 62A, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 30.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą ul. Chemików 7, 09-411 Płock, reprezentowanego przez Pana Mirosława Imburskiego ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Średzka 10/12, 61-023 Poznań

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowanym wykonaniem „Analizy prawnej występowania pomocy publicznej w projekcie pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, w różnych wariantach realizacji inwestycji i zarządzania nowo powstałą oraz zmodernizowaną w ramach w/w projektu infrastrukturą”, zapraszamy do składania ofert cenowych.

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 29.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla TARKETT POLSKA Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A, 62-322 Orzechowo

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 23.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Pawła Michalaka zam. Spławie

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 16.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla PANI TERESA MEDICA S.A. ul. Powidzka 50 Gutowo Małe, 62-300 Września

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

Starosta Wrzesiński zawiadamia,że w dniu 09.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul. Piekary 17,
61-823 Poznań.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.10.2015 r. na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia na wodnoprawnego na realizację inwestycji pn.” Odbudowa Kanału Flisa, gm. Pyzdry, Kołaczkowo.”

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 02.11.2015 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy,
Starostwo Powiatowe we Wrześni w dniu 24.12.2015 będzie NIECZYNNE.

Powiat Wrzesiński informuje

o wyborze oferty w przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego marki: Volkswagen Passat

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PPHU TERMEL s.c. Marian Rozrażewski, Małgorzata Rozrażewska ul. Budowlana 10 Psary Małe 62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 08.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Pawła Chlebowskiego zam. Wrąbczynkowskie Holendry

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 12.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Panattoni Europe ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa , reprezentowanej przez Pana Piotra Chojara MODO Architektura sp. z o.o. ul. Kramarska 13 61-765 Poznań

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 07.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Zbigniewa Kruszyńskiego zam. Grądy Dolne

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Starosta Wrzesiński informuje

, że w dniu 01.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Polcreative Sp. z o.o. z siedzibą
ul. Przemysłowa 4 62-300 Września, reprezentowanej przez Pana Dawida Goclika - Amwin Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kosynierów 62A, 62-300 Września

Powiat Wrzesiński ogłasza

przetarg publiczny na sprzedaż samochodu służbowego

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 29.09.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nekli ul. Dworcowa 6, 62-330 Nekla

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 30.09.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki działającej pod firmą PANI TERESA MEDICA S.A. ul. Powidzka 50 Gutowo Małe, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 02.10.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań, reprezentowanej przez Pana Pawła Zalewskiego

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 29.09.2015 r. na wniosek z dnia 24.09.2015 r. Pana Aleksandra Florka, reprezentującego Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A 02-366 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje

osoby na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji i Kultury w ramach umowy na czas zastępstwa

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Pyzdrach, gmina Pyzdry, oznaczoną geodezyjnie nr 574/1 o pow. 0,0114 ha, która na mocy decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 527/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach, stanie się z mocy prawa własnością Gminy Pyzdry, z dniem w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 10.09.2015 r. na wniosek z dnia 08.09.2015 r. Pana Marcina Magdziarka, reprezentującego Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 04.09.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 53-306 Wałbrzych

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2

Powiat Wrzesiński ogłasza

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Strarosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Andrzeja i Pani Doroty Wojciuch
zam. Kołaczkowo

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 22.07.2015 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7 09-411 Płock, reprezentowanego przez Pana Jana Łowińskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-13/08 z dnia 03.06.2018r.

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Bierzglinku

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2, i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 16.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Grzegorza Grygier

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 10.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni ul. Wrocławska 44, 62-300 Września

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

o rozpoczynającej się realizacji opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 03.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 16.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Cukiernia Przemysław Kuczora ul. Grunwaldzka 17, 62-300 Września

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 26 czerwca 2015 roku na okres 21 dni wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz dotyczący oddania w najem pomieszczenia garażowego nr 11

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 406/2015, znak: WB.6740.454.2015, o pozwoleniu na budowę dla: zestawu  trzech  tankofermentorów  z  fundamentem,   obudowę  sektora kontrolno –  pomiarowego oraz pomostów roboczych, budowę fundamentów pod zbiorniki gazów technicznych i sendymentacji sody, wykonaniem robót budowlanych uzupełniających

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 402/2015, znak:WB.6740.298.2015, o pozwoleniu na budowę: ROZDZIELNI SIECIOWEJ 110 kV WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ

starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 23 czerwca 2015 r. zostało wydane postanowienie znak: WB.6740.241.2015 o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 czerwca 2015 r., nr 345/2015, znak: WB.6740.241.2015, o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – etap II, na działkach nr ewid.: dz. 18/9, 102/16, 130/4, 121/3, 108/3 102/12, obręb Białężyce, dz.122/4, obręb Obłaczkowo, dz. 3772/2, 3844/5, 3839/21, 3839/15, 3839/13, 3839/11, 3836, 2696/2, 2695/3, 3833, 3872/4, 3873/1, 3792, 3795/2, 2695/4, 2695/1, 1951/2, 1950, 1858, 1857, 1997 obręb Września.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 12.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-13/08 z dnia 03.06.2008 r.

Starosta Wrzesiński informuje

w dniu 12.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla firmy MATEX Sp. z o.o. Starczanowo 4, 62-330 Nekla

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 378/2015, znak: WB.6740.232.2015, o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 376/2015, znak WB.6740.277.2015, o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. nr 349/2011 znak: WB.6740.349.2011 o pozwoleniu na budowę: ZESPOŁU BUDYNKÓW PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWYCH WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Dominika i Pani Beaty Dyszkant zam. Września

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku, będących własnością powiatu wrzesińskiego

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

że Zarządzeniem Nr 11/2015 Starosty Wrzesińskiego z dnia 21 maja 2015 r. został wyznaczony odmienny, od powszechnie obowiązującego w Starostwie Powiatowym we Wrześni, czas obsługi interesantów dla Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.06.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EASYHOST Sp. z o.o. S.K.A ul. K. Potockiej 25 60-211 Poznań, reprezentowanej przez Pana Janusza Boruszaka – PBT Zachód S.A

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 9 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 345/2015 znak:WB.6740.241.2015, o pozwoleniu na budowę: SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP II, /kat. obiektu XXVI/

Starosta Wrzesiński zawiadamia

że w dniu 5 maja 2015 r. zostało wszczęte na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy Września postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2005 r. nr 378/2005, znak: WB-7351/318/2005 o pozwoleniu na budowę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 3 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 338/2015 znak: WB.6740.227.2015, o pozwoleniu na budowę:BUDYNKU BIUROWEGO /kategoria obiektu XVI/ na działce oznaczonej numerem ewid. 136/18, obręb Psary Małe.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 25 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 309/2015, znak: WB.6740.278.2015,o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 17 lipca 2014 r. nr 496/2014 znak: WB.6740.438.2014 o pozwoleniu na budowę.

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 20.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Grzegorza Grygier.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 20 maja 2015 r. została wydana decyzja nr 299/2015 znak: WB.6740.183.2015, o pozwoleniu na budowę: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ UZBROJENIA TERENÓW WSAG ORAZ TERENU INWESTYCYJNEGO P4 – ETAP I

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 14.05.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla EASYHOST Sp. z o.o. S.K.A ul. K. Potockiej 25 60-211 Poznań

drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.