Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Starosta Wrzesiński informuje

że dnia 13 maja 2022 roku został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 25 kwietnia 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 931/90, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrześni, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 931/9, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Psarach Polskich, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 131, położona w Budziłowie, gmina Kołaczkowo, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Miłosław - Kozubiec.

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zawiadomienie

1. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
2. wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
3. stabilizacji punktów granicznych
4. przyjęcia przebiegu granic

w dniu 10.05.2022 r. godz. 10.00 w miejscu obręb Ruda Komorska, gm. Pyzdry.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 121/1 o pow. 0,0104 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Przyborki, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 121/1 o pow. 0,0104 ha

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu

1.ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
2.wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych 
3.stabilizacji punktów granicznych, jeżeli podmioty ewidencyjne biorące udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wniosą, po wykonaniu czynności ustalenia, o taką stabilizację

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GEODETA POWIATOWY STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4447/1 o pow. 0,0203 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w wysokości 8540/808932 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Zawiadomienie

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Aktualizacja planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że dnia 17 marca 2022 roku został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku drugiego przetaragu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 7 marca 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych obręb Grądy Dolne, gm. Pyzdry

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE-GEODETA POWIATOWY

Starostwo Powiatowe we Wrześni unieważnia nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Geodeta Powiatowy

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych wcelu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obreb Wszembórz, gm. Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (darowizny) na rzecz Gminy Nekla

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 31 stycznia 2022 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanym postanowieniu

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanym postanowieniu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Goniczkach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
GEODETA POWIATOWY

Starosta Wrzesiński informuje

informuje, że dnia 31 stycznia 2022 roku został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 102 o powierzchni 0,1503 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00045164/8

Starosta Wrzesiński ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, oznaczonej geodezyjnie nr 102

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko:
1. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, ul. Kaliska 2 a, 62-300 Września.
2. Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński informuje

o wyniku pierwszego przetaragu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 19 stycznia 2022 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Targowa Górka, gmina Nekla, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00045164/8

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za udział w wysokości 8540/808932 w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.