Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

że dnia 18 grudnia 2020 r. zostały ogłoszone II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński zaprasza

do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy we Wrześni, na kadencję 2021-2025

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o wynikach pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniach 2-4 grudnia 2020 roku, na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,0013 ha

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne

drukuj ()

 • opublikował: Marta Ziętal
  data publikacji: 2020-11-02 13:46

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego ogrodzenia kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego Ap. w Miłosławiu, gm. Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, zlokalizowane na działce nr ewid. 665.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Większego Ap. w Miłosławiu, gm. Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, zlokalizowane na działce nr ewid. 665.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/2 o pow. 0,1528 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,0013 ha

Informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o zapewnieniu udziału społeczeństwa w procedurze opracowania Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030

 • opublikował: Marta Ziętal
  data publikacji: 2020-10-29 13:58

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

że dnia 27 października 2020 r. zostały ogłoszone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ:
dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie
do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U 2020, poz. 350).

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w miejscowości Września, gmina Września.

Konsultacje

w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Węgierki, gmina Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz części nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w miejscowości Bierzglinek.

Zawiadomienie

o wznowieniu znaków granicznych - gm. Pyzdry

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.249m.2020.MJ

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mystki, gmina Nekla.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mystki, gmina Nekla.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.249m.2020.MJ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.132m.2020.AM

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.117m.2020.AM

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Węgierkach, stanowiących działki oznaczone nr 362/4 (część) i nr 362/5.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO PODINSPEKTOR W WYDZIALE - POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Zawiadomienie

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic - ND.6640.744.2020

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - ND.6640.744.2020

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.04.2020 r.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 08.04.2020 r.

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grzegorz Stangreciak
  data wytworzenia: 2020-05-27
 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2020-06-01 14:38

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o zmianie terminu wpłacenia wadium na sprzedaż działek w Bierzglinku

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.04.2020 r.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,0013 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

że dnia 23 kwietnia 2020 r. zostały ogłoszone V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku

Informacja Wojewody Wielkopolskiego

dot. egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko PODINSPEKTOR W WYDZIALE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Informacja Wojewody Wielkopolskiego

informacja na temat egzaminów dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w miejscowości Starczanowo, gmina Nekla.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

że dnia 18 lutego 2020 r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Bierzglinku

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 435/1 o pow. 0,0644 ha

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Starosta Wrzesiński zawiadamia

Starosta Wrzesiński zawiadamia o wydaniu postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha

Plan postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 • opublikował: Sławomir Jarantowski
  data publikacji: 2020-01-17 14:15
 • zmodyfikował: Sławomir Jarantowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-17 14:19

Informacja o wynikach naboru

Radca Prawny w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Mikołaj Soberski.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Sokołowo, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 317/2 o pow. 0,1528 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 151/1 o pow. 0,0013 ha

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Mystki, gmina Nekla.

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.