Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego

w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Ruda Komorska

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha

Informacja Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolo-nia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumen-tów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry

Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego

w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Ruda Komorska

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha; działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha; działka ewidencyjna nr 1266/1 o pow. 0,0113 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1266 o pow. 0,1739 ha

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.421.295.2018.SSz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.421.294.2018.SSz

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

Starosta Wrzesiński informuje

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Wrzesiński informuje

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną we Wrześni, oznaczoną jako działka o nr geodezyjnym 928/5 o pow. 0,0697 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 926/6 o pow. 0,0437 ha, działka ewidencyjna nr 928/1 o pow. 0,1015 ha, działka ewidencyjna nr 928/6 o pow. 0,3351 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 926/6 o pow. 0,0437 ha; działka ewidencyjna nr 928/1 o pow. 0,1015 ha, działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha, działka ewidencyjna nr 928/6 o pow. 0,3351 ha

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni została wybrana Pani Violetta Król.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1308 o pow. 1,2382 ha; w gminie Września, w obrębie Bierzglinek, oznaczone geodezyjnie jako działka działka ewidencyjna nr 334/1 o pow. 0,0034 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 334 o pow. 0,3754 ha, działka ewidencyjna nr 326/1 o pow. 0,0088 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 326 o pow. 0,5033 ha, działka ewidencyjna nr 282/1 o pow. 0,0287 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Bierzglinku.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Pietrzyków Kolonia, dz. 184

Informacja o wynikach naboru

GEOLOG POWIATOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1308 o pow. 1,2382 ha; w gminie Września, w obrębie Bierzglinek, oznaczone geodezyjnie jako działka działka ewidencyjna nr 334/1 o pow. 0,0034 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 334 o pow. 0,3754 ha, działka ewidencyjna nr 326/1 o pow. 0,0088 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 326 o pow. 0,5033 ha, działka ewidencyjna nr 282/1 o pow. 0,0287 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha; działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha;
działka ewidencyjna nr 1266/1 o pow. 0,0113 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1266 o pow. 0,1739 ha

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GEOLOG POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI POSZUKUJE

KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W REFERACIE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR W REFERACIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

Starosta Średzki zawiadamia

o wydaniu postanowienia znak: AB.6740.2.36.2017 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Starosty Średzkiego nr 535/2017 z dnia 15 września 2017 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza III przetarg na sprzedaż autobusu

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza II przetarg na sprzedaż autobusu

Nadleśnictwo Grodziec informuje

że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (barczatka sosnówka), w dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W REFERACIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kościuszki.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI POSZUKUJE

KANDYDATA NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA, SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA - na umowę na czas zastępstwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Informacja o zamknięciu remontowanych przejazdów kolejowych Września - Czerniejewo stacja PKP

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego publikuje

uzasadnienie dotyczące udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 o charakterze mieszkalnym. położonej w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.