Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego

w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Ruda Komorska

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha

Informacja Starosty Wrzesińskiego

z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Ciemierów, Ciemierów Kolo-nia, Grądy Dolne, Grądy Górne, Lisewo, Ruda Komorska, Trzcianki, Tarnowa i Wrąbczynek wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumen-tów cyfrowych dla terenu całej gminy Pyzdry

Ogłoszenie Starosty Wrzesińskiego

w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Ruda Komorska

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha; działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha; działka ewidencyjna nr 1266/1 o pow. 0,0113 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1266 o pow. 0,1739 ha

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starostwo Powiatowe we Wrześni informuje

że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117) w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.421.295.2018.SSz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.421.294.2018.SSz

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

Starosta Wrzesiński informuje

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Wrzesiński informuje

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wydłużeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną we Wrześni, oznaczoną jako działka o nr geodezyjnym 928/5 o pow. 0,0697 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 926/6 o pow. 0,0437 ha, działka ewidencyjna nr 928/1 o pow. 0,1015 ha, działka ewidencyjna nr 928/6 o pow. 0,3351 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 926/6 o pow. 0,0437 ha; działka ewidencyjna nr 928/1 o pow. 0,1015 ha, działka ewidencyjna nr 928/5 o pow. 0,0697 ha, działka ewidencyjna nr 928/6 o pow. 0,3351 ha

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym we Wrześni została wybrana Pani Violetta Król.

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1308 o pow. 1,2382 ha; w gminie Września, w obrębie Bierzglinek, oznaczone geodezyjnie jako działka działka ewidencyjna nr 334/1 o pow. 0,0034 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 334 o pow. 0,3754 ha, działka ewidencyjna nr 326/1 o pow. 0,0088 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 326 o pow. 0,5033 ha, działka ewidencyjna nr 282/1 o pow. 0,0287 ha

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Bierzglinku.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Pietrzyków Kolonia, dz. 184

Informacja o wynikach naboru

GEOLOG POWIATOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Powiatu Wrzesińskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

Starosta Wrzesiński zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1308 o pow. 1,2382 ha; w gminie Września, w obrębie Bierzglinek, oznaczone geodezyjnie jako działka działka ewidencyjna nr 334/1 o pow. 0,0034 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 334 o pow. 0,3754 ha, działka ewidencyjna nr 326/1 o pow. 0,0088 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 326 o pow. 0,5033 ha, działka ewidencyjna nr 282/1 o pow. 0,0287 ha

Starosta Wrzesiński zawiadamia

zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: w gminie Września, w obrębie Września, oznaczone geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha; działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1252 o pow. 0,2754 ha;
działka ewidencyjna nr 1266/1 o pow. 0,0113 ha, wydzielona z działki ewidencyjnej nr 1266 o pow. 0,1739 ha

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - GEOLOG POWIATOWY

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI POSZUKUJE

KANDYDATA NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W REFERACIE – POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR W REFERACIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

Starosta Średzki zawiadamia

o wydaniu postanowienia znak: AB.6740.2.36.2017 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zawartej w decyzji Starosty Średzkiego nr 535/2017 z dnia 15 września 2017 r.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza III przetarg na sprzedaż autobusu

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza II przetarg na sprzedaż autobusu

Nadleśnictwo Grodziec informuje

że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (barczatka sosnówka), w dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W REFERACIE ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni, ul. Koszarowa 12, 62-300 Września.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Suplewska
    data wytworzenia: 2018-02-09
  • opublikował: Joanna Suplewska
    data publikacji: 2018-02-09 13:46

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Kościuszki.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI POSZUKUJE

KANDYDATA NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA, SPRAW OBYWATELSKICH I ZDROWIA - na umowę na czas zastępstwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Informacja o zamknięciu remontowanych przejazdów kolejowych Września - Czerniejewo stacja PKP

drukuj ()

  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2018-01-18 14:00

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego publikuje

uzasadnienie dotyczące udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.:

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 o charakterze mieszkalnym. położonej w budynku przy ulicy 3 Maja 8 we Wrześni.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Bierzglinku.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.