Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków rady rady nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Tomasza Dzierla

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

konkurs na stanowisko:
1. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
2. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 05.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Kamila Dyszkant

Starosta Wrzesiński zaprasza

do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

że dnia 10 maja 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10,, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 06.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla DINO POLSKA S. A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez Panią Edytę Grzymską

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Sklejka Orzechowo S.A ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Kamila Stachowskiego Szczodrzejewo 2, 62-322 Orzechowo

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 07.12.2016 r., po dokonaniu uzupełnienia braków we wniosku dnia 12.04.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon Dróg w Koninie ul. Przemysłowa 122 62-510 Konin

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 06.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez Panią Edytę Grzymską

Informacja o kwocie dotacji dla szkół / placówek niepublicznych w Powiecie Wrzesińskim w roku 2017

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 07.12.2016 r., po dokonaniu uzupełnienia wniosku dnia 30.03.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon Dróg w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26.07.2010 znak: WR-6223-44/10 z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 24.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla spółki działającej pod firmą Konstruktor Sp. z o.o. ul. Roosevelta 118 62-200 Gniezno, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Stajkowskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru FORTUNA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 24.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Budex Development Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Objazdowa 3, 62-300 Września, reprezentowanego przez Panią Jolantę Pawłowską

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, reprezentowanej przez Pana Romana Szpurka

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 08.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla VPK Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 6a,
62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25.01.2017 r. (po dokonaniu korekty dnia 09.03.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Deweloper Plandex INC Sp. z o.o. Sp. K. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew (zakład główny)

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 02.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez Panią Edytę Grzymską

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

że dnia 7 marca 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 13.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego PIMAX Piotr Rogoziński ul. Nekielska 17, Psary Małe, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla pana Andrzeja Trzcińskiego, ul. Księdza Budzyńskiego 6, 62-301 Marzenin, w zakresie szczególnego korzystania z wód– poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych.

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Geolog Powiatowy"

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 05.01.2017 r. (po dokonaniu korekty wniosku w dniu 2 i 3 lutego 2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego ul. Chopina 10, 62-300 Września ramach projektu Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo,

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 30.12.2016 r. po dokonaniu uzupełnienia wniosku w dniu 08.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.18.2014 z dnia 20.05.2014 r. udzielonego Inalfa Roof Systems Sp. z o.o. 

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że dniu 29.11.2016 r. na wniosek Pana Przemysława Bartkowiaka zam. Racot, ul. Kościańska 34, 64-000 Kościan zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB.6341.10.2016 z dnia 9.03.2016 r. na wniosek GESTAMP POLSKA Sp. z o.o. – zakład główny, na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, chodniki), dachów budynków i hal zakładów Gestamp Polska Sp. z o.o. (działki o nr ewid. 912/5, 912/8, 912/9 obręb Września) oraz Gonvarri Polska Sp. z o.o. (działki nr ewid. 912/6 i 912/7 obręb Września) do rowu W-21b (działka nr ewid. 913/3 obręb Września) w zakresie zmiany pkt I.1 powierzchnia odwadniana.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon Dróg w Koninie ul. Przemysłowa 122 62-510 Konin

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.