Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu w dniu 18.12.2017 r.,postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
dla GTC Chwiłowicz Sp. J. ul. Wrzesińska 31, 62-310 Pyzdry

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

o udzieleniu w dniu 18 grudnia 2017 r. pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Betoniarskiemu „PIOTROWSCY” Sp. J.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

o wszczęciu w dniu 07.12.2017 r., na wniosek Pani Małgorzaty Sobik reprezentującej Zakład Przetwórstwa Mięsnego St. Tomaszewski, M. Sobik, Sł. Tomaszewski Sp. J.ul. Raczyńskich 25, 63-000 Środa Wlkp. – Zakład Produkcyjny ul. Pałczyńska 17 62-320 Miłosław, postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o warsztatach

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na warsztaty

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu w dniu 06.12.2017 r.na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczkowie ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu w dniu 24.11.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WR-6223-14/10 z dnia 06.04.2010 r., w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację na Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
w dniu 04.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - obiektów - miejscowość Targowa Górka

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

o wszczęciu w dniu 22.11.2017 r. postępowania administracyjnego
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Waldemara Lewandowskiego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

o wszczęciu w dniu 14.11.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Zenona Owczarzaka

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

o wszczęciu w dniu 15.11.2017 r. postępowania administracyjnego
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla KWITOWSKI PALIWA Sp. z o.o. Plac 3 –go Maja 1, 63-308 Gizałki

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód poprzez wprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek z dnia 09.11.2017 r. Pana Mariusza Kurzymskiego Najem Pomieszczeń – Stacje Paliw ul. Plac Wolności 7, 62-561 Ślesin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących
z myjni samochodowej zlokalizowanej we Wrześni ul. Sikorskiego 31

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu w dniu 06.11.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Betoniarskiego PIOTROWSCY Sp. J.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek z dnia 31.10.2017 r. Pana Stanisława Szymańskiego zam. Borzykowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu w dniu 31.10.2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

ogłasza V przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 07.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o., Sp. k.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 13.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Krzysztofa Głowackiego zam. Bieganowo

Zapytanie w sprawie wyceny zadania

dostawa aplikacji komputerowej rozszerzającej funkcjonalność użytkowanego przez zamawiającego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek, GEO-INFO Mapa oraz GEO-INFO EGiB wraz z subskrypcją na rok, na potrzeby obsługi wniosków o wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz o udostępnienie wybranych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 18.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie dot. wydania decyzji o legalizacji

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 29.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Leszka Szwacińskiego zam. Nekla,

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 26.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru FORTUNA Sp. z o.o., Sp. k. ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław

Komunikat Wojewody Wielkopolskiego

w związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 31.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Adama Andrzejewskiego

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony w dniu 16.08.2017r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni z siedzibą ul. Miłosławska 8, 62-300 Września, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów mioceńskich z Komunalnego Ujęcia Wody w miejscowości Sokołowo, gm. Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w 24.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Awers Wiesław Silski Sp. J.

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej we Wrześni przy ul. 3 Maja 8.

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o możliwości zapoznania się z Programem ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 01.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wspólnoty Mieszkaniowej Mystki Mystki 4, 62-330 Nekla

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Obwieszczenie Starosty Średzkiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

Komunikat Starosty Wrzesińskiego

Komunikat Starosty Wrzesińskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. adresowany do właścicieli lasów prywatnych z terenu powiatu wrzesińskiego, uszkodzonych podczas nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NACZELNIK W WYDZIALE EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY EUROPEJSKICH W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARCZYM W STAROSTWIE POWIATOWYM WE WRZEŚNI

Komunikat Starosty Wrzesińskiego

Starosta Wrzesiński informuje, że od 18.08.2017r. obowiązują uproszczone procedury uzyskiwania zezwoleń administracyjnych na odbudowę, remonty oraz rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.

UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU DO LASU!

KOMUNIKAT NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA CZERNIEJEWO

Komunikat Starosty Wrzesińskiego

KOMUNIKAT STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2017 r. w związku z nawałnicą, która miała miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r., zniszczeniu uległo wiele drzew i drzewostanów, stanowiąc wywroty i złomy, zagrażając bezpieczeństwu.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405), podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

Starosta Wrzesiński przekazuje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405), podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 03.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Macieja Walickiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 31.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Obwieszczenie

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 lipca 2017 r. została wydana koncesja znak: WBG.6522.3.2017 na prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego RUDKI, gm. Miłosław.

Starosta Wrzesinski podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 13.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Betoniarskiego „Piotrowscy” Sp. j., ul. Dworcowa 22, 62-330 Nekla

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnik w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Gospodarczym

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 05.06.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.10.2016

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 17.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Apart Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Warszawska 13/6, 62-300 Września

Apel Okręgowego Inspektora Pracy do rolników

Apel Okręgowego Inspektora Pracy do rolników - bezpieczeństwo prac żniwnych

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że dnia 13 lipca 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni został wybrany Pan Przemysław Jankowski 

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym we Wrześni została wybrana Pani Klara Skrzypczyk

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 03.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 09.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża RUDKI położonego w miejscowości Rudki, gm. Miłosław.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierzglinku

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Promocji i Kultury

Starostwo Powiatowe we Wrześni ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Referacie Dróg Powiatowych

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 03.03.2017 r., po uzupełnieniu wniosku w dniu 24.04.2017 r. oraz przedłożonej korekcie w dniu 08.06.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Kołaczkowo

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

że dnia 5 czerwca 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński na podstawie art. 54 ust. 2, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków rady rady nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Tomasza Dzierla

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

konkurs na stanowisko:
1. dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama, ul. Kaliska 2a, 62-300 Września.
2. dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września.

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 05.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Kamila Dyszkant

Starosta Wrzesiński zaprasza

do składania ofert celem powołania lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

że dnia 10 maja 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10,, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 10.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wrzesińska 41, 62-306 Kołaczkowo

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 06.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla DINO POLSKA S. A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez Panią Edytę Grzymską

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Sklejka Orzechowo S.A ul. Miłosławska 13, 62-322 Orzechowo

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Kamila Stachowskiego Szczodrzejewo 2, 62-322 Orzechowo

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 07.12.2016 r., po dokonaniu uzupełnienia braków we wniosku dnia 12.04.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon Dróg w Koninie ul. Przemysłowa 122 62-510 Konin

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 09.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 06.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez Panią Edytę Grzymską

Informacja o kwocie dotacji dla szkół / placówek niepublicznych w Powiecie Wrzesińskim w roku 2017

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 07.12.2016 r., po dokonaniu uzupełnienia wniosku dnia 30.03.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon Dróg w Koninie ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26.07.2010 znak: WR-6223-44/10 z wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach, ul. Magistracka 1, 62-310 Pyzdry

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 24.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla spółki działającej pod firmą Konstruktor Sp. z o.o. ul. Roosevelta 118 62-200 Gniezno, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Stajkowskiego

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje

o możliwości uzyskania dotacji oraz o terminie składania wniosków o dotacje z budżetu powiatu wrzesińskiego dla spółek wodnych.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Browaru FORTUNA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wrzesińska 24, 62-320 Miłosław

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 24.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Budex Development Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Objazdowa 3, 62-300 Września, reprezentowanego przez Panią Jolantę Pawłowską

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 15.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, reprezentowanej przez Pana Romana Szpurka

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 08.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla VPK Polska Sp. z o.o. ul. Objazdowa 6a,
62-300 Września

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 25.01.2017 r. (po dokonaniu korekty dnia 09.03.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Deweloper Plandex INC Sp. z o.o. Sp. K. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew (zakład główny)

Starosta Wrzesiński informuje

że w dniu 02.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla DINO POLSKA S.A. ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, reprezentowanego przez Panią Edytę Grzymską

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

że dnia 7 marca 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 13.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego PIMAX Piotr Rogoziński ul. Nekielska 17, Psary Małe, 62-300 Września

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

Starosta Wrzesiński zawiadamia, że w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla pana Andrzeja Trzcińskiego, ul. Księdza Budzyńskiego 6, 62-301 Marzenin, w zakresie szczególnego korzystania z wód– poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych.

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Geolog Powiatowy"

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 05.01.2017 r. (po dokonaniu korekty wniosku w dniu 2 i 3 lutego 2017r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Powiatu Wrzesińskiego ul. Chopina 10, 62-300 Września ramach projektu Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo,

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 30.12.2016 r. po dokonaniu uzupełnienia wniosku w dniu 08.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WBŚ.6341.18.2014 z dnia 20.05.2014 r. udzielonego Inalfa Roof Systems Sp. z o.o. 

Starosta Wrzesiński podaje do publiczej wiadomości

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości, że dniu 29.11.2016 r. na wniosek Pana Przemysława Bartkowiaka zam. Racot, ul. Kościańska 34, 64-000 Kościan zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Starosta wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 28.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego WB.6341.10.2016 z dnia 9.03.2016 r. na wniosek GESTAMP POLSKA Sp. z o.o. – zakład główny, na wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (drogi wewnętrzne, chodniki), dachów budynków i hal zakładów Gestamp Polska Sp. z o.o. (działki o nr ewid. 912/5, 912/8, 912/9 obręb Września) oraz Gonvarri Polska Sp. z o.o. (działki nr ewid. 912/6 i 912/7 obręb Września) do rowu W-21b (działka nr ewid. 913/3 obręb Września) w zakresie zmiany pkt I.1 powierzchnia odwadniana.

Starosta Wrzesiński informuje

Starosta Wrzesiński informuje, że w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań Rejon Dróg w Koninie ul. Przemysłowa 122 62-510 Konin

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.