Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                            Września, dnia 31 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) - zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Grądy Dolne, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 643/1 o pow. 0,0074 ha przeznaczoną zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 565/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Grądy Dolne (postępowanie prowadzone pod sygn. NG.683.53.2022)

            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wrześni z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 14 (parter), w terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 31 stycznia 2023 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10 oraz publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2023-01-31
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2023-01-31 14:28

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.