Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO 
ROBOTNIK GOSPODARCZY W WYDZIALE DRÓG POWIATOWYCH

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska: 
Robotnik gospodarczy, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

Wymagania dla kandydatów:
1) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. C+E, T lub B,
2) kurs drwala, kurs na piły,
3) znajomość obsługi maszyn drogowych (remonter) lub doświadczenie w drogownictwie.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w szczególności:
- wykonywanie remontów cząstkowych jezdni emulsją i grysami,
- wykonywanie remontów cząstkowych chodników,
- demontaż, montaż i naprawa poręczy, barier, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- sprzątanie pasa drogowego,
- koszenie trawy w pasie drogowym,
2) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w szczególności:
- karczowanie, wycinanie i podcinanie krzewów rosnących w pasie drogowym,
- wycinanie odrostów drzew i krzewów,
3) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
4) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych,
5) obsługa remontera drogowego,
6) wykonywanie doraźnych napraw powierzonego sprzętu. 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe - certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku robotnika gospodarczego) należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 26 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

     Wicestarosta Wrzesiński
/-/   Waldemar Grzegorek
  

Września, 26 kwietnia 2023  r.                                      

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2023-04-27 07:51

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2023-04-27 07:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.