Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE EDUKACJI W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września
Określenie stanowiska: 
Podinspektor, wymiar czasu pracy – 1/1 etat  

Wymagania dla kandydatów:
1) posiada ukończone studia wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz 3 letni staż pracy,
2) posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności, 
2) mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej,
3) sumienności, rzetelność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, obowiązkowość,
4) wysoka kultura osobista,
5) dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera.

Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1) prowadzenie spraw związanych realizacją powiatowych projektów edukacyjnych, 
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych, 
3) prowadzenie spraw związanych z organizacją spotkań, seminariów i uroczystości, 
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wnioskowaniem o nagrody oraz odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
5) opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Wrzesińskiego w danym roku szkolnym, 
6) archiwizacja dokumentów. 

Wymagane dokumenty, określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
dokumenty (CV, list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wraz z klauzulą informacyjną, kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe - certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora) należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 12 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września.

     
                Starosta Wrzesiński
/-/   Dionizy Jaśniewicz


Września, 23 maja 2023  r.                                      

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2023-05-23 13:45
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-23 13:47

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2023-05-23 13:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.