Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                               

OGŁOSZENIE

STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie z art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Wrzesiński zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, złożonym w dniu 16 maja 2023 roku, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania w trybie art. 124 cyt. wyżej ustawy, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 146, położona w Mikuszewie, gmina Miłosław, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1F/00000403/9, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV relacji Miłosław - Kozubiec. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Właściciel nieruchomości Pan Edward Czemerys nie żyje a postępowanie spadkowe po nim zostało przeprowadzone tylko w części.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 cyt. wyżej ustawy. W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu (tel. kontaktowy 61 640 44 63).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego www.bip.wrzesnia.powiat.pl, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Września, dnia 29 maja 2023 roku


Z up. Starosty

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami

/-/   Jolanta Pielak

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2023-05-29
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2023-05-31 10:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.