Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 9 czerwca 2015 r.

o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.  1235 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

 

że w dniu 9 czerwca 2015 r. została wydana decyzja nr 345/2015 znak: WB.6740.241.2015, o pozwoleniu na budowę:

 

SIECI  WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ – ETAP II

/kat. obiektu XXVI/

 

na działkach oznaczonych  numerami ewid.:

dz. 18/9, 102/16, 130/4, 121/3, 108/3 102/12, obręb Białężyce,

dz. 122/4, obręb Obłaczkowo,

dz. 3772/2, 3844/5, 3839/21, 3839/15, 3839/13, 3839/11, 3836, 2696/2, 2695/3, 3833,

3872/4, 3873/1, 3792, 3795/2, 2695/4, 2695/1, 1951/2, 1950, 1858, 1857, 1997, obręb

Września.

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki oznaczone numerami ewid.:

dz. 18/9, 102/16, 130/4, 121/3, 108/3 102/12, obręb Białężyce,

dz. 122/4, 119, 115, obręb Obłaczkowo,

dz. 3772/2, 3844/5, 3839/21, 3839/15, 3839/13, 3839/11, 3836, 2696/2, 2695/3, 3833,

3872/4, 3873/1, 3792, 3795/2, 2695/4, 2695/1, 1951/2, 1950, 1858, 1857, 1997, obręb

Września.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:00 do 15:00,
w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2015-06-09
  • opublikował: Magdalena Bazylczuk
    data publikacji: 2015-06-11 12:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.