Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Wojewoda Wielkopolski zawiadamia

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO


     Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,


zawiadamiam


że dnia 28.08.2015 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.9.2015.4) o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2


oraz


że dnia 28.08.2015 r. została wydana decyzja Wojewody Wielkopolskiego (znak IR-III.7821.9.2015.4) uchylająca częściowo decyzję Starosty Wrzesińskiego nr 254/2015 z dnia 6.05.2015 r. (znak WB.6740.118.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej istniejąca drogę w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenu inwestycyjnego P4 ze skrzyżowaniem typu rondo w obrębie węzła autostrady A2, i orzekająca w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.


     Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 4 (tel. 61-8541289), w godzinach pracy urzędu.

     Wyżej wymienione rozstrzygnięcia są ostateczne w toku instancji. Zarówno na postanowienie, jak i na decyzję, przysługuje stronie prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia lub zawiadomienia pozostałych stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.


z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Wojewoda Wielkopolski zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
    data wytworzenia: 2015-09-02
  • opublikował: Sławomir Jarantowski
    data publikacji: 2015-09-02 08:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.