Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

     

Ogłoszenie  

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Wrzesiński

stosownie do art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) i art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782
z późn. zm. )

podaje do publicznej wiadomości,

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Pyzdrach, gmina Pyzdry, oznaczoną geodezyjnie nr  574/1 o pow. 0,0114 ha, która na mocy decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 527/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach, stanie się z mocy prawa własnością Gminy Pyzdry, z dniem w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, ponieważ figurujący
w ewidencji gruntów i budynków właściciel - Pani Konstancja Drobniewska nie żyje, a także dla ww. nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej.

Osoby, które posiadają tytuł własności do przedmiotowej nieruchomości, a także osoby którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Wrześni ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój 14, tel.  61 640 44 20, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Niestawiennictwo osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości - skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.                                                                          

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2015-09-21
  • opublikował: Anna Wierzchosławska
    data publikacji: 2015-09-21 12:33
  • zmodyfikował: Anna Wierzchosławska
    ostatnia modyfikacja: 2015-09-21 12:33

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.