Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W WYDZIALE PROMOCJI I KULTURY W RAMACH UMOWY NA CZAS ZASTĘPSTWA 

Nazwa i adres jednostki: 
Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62-300  Września.
Określenie stanowiska:  
podinspektor, wymiar czasu pracy –  1 etat.

1. Wymagania niezbędne dla kandydatów:
1. wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku 
lub 
wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz minimum trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku;
2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. nieposzlakowana opinia;
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu powierzonego zakresu czynności; 
2. mile widziane doświadczenie zawodowe w instytucji kultury, działach promocji, marketingu, PR bądź redakcji prasowej;
3. umiejętność tworzenia i redagowania poprawnych tekstów informacyjnych;
4. sprawna obsługa komputera – w tym bardzo dobra znajomość programów graficznych;
5. umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy;
6. komunikatywność, umiejętność jasnego formułowania myśli;
7. rzetelność, obowiązkowość, dyspozycyjność;
8. mile widziane prawo jazdy kategorii B;
9. odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań;
10. wysoka kultura osobista;
11. znajomość języków obcych.

3.  Przewidywany zakres obowiązków m.in.: 
1. organizacja wydarzeń kulturalnych, promocyjnych, projektów międzynarodowych;
2. redagowanie informacji prasowych; 
3. realizacja projektów graficznych związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych;
4. przygotowywanie tekstów do publikacji promocyjnych powiatu;
5. redagowanie strony internetowej powiatu.

4. Wymagane dokumenty:
1. CV;
2. list motywacyjny;
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty, zaświadczenia);
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu;
6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Dodatkowe dokumenty:
Przykłady zrealizowanych prac graficznych, opublikowanych tekstów itp.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1. dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą do dnia 2 października  2015 r. 
w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10, 62-300 Września, Wydział Promocji i Kultury, pok. 109 lub w Biurze Obsługi Interesanta;
2. aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.)”.

 

Starosta Wrzesiński

/-/ Dionizy Jaśniewicz

 

Września, dnia 25 września 2015 r.

drukuj (Starostwo Powiatowe we Wrześni poszukuje)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2015-09-25
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2015-09-25 09:41

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.