Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

OBWIESZCZENIE

Starosty Wrzesińskiego

 z dnia 9 listopada 2015 r.

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) w związku z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.)


Starosta Wrzesiński

zawiadamia,

że w dniu 09.10.2015 r.

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu ul. Piekary 17,61-823 Poznań, realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Odbudowa Kanału Flisa”, prowadzone na terenie gminy Pyzdry  i Kołaczkowo w następującym zakresie:

 1. przebudowa koryta Kanału Flisa od km 0+000 do km 1+680 i od km 3+060 do km 8+238,
 2. wykonanie budowli w korycie Kanału Flisa –przepusty i  wylot,
 3. odbudowa ujściowych odcinków rowów,
 4. rozbiórka istniejących budowli w korycie Kanału Flisa.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni – Referat Środowiska i Rolnictwa pokój nr 6, w godzinach urzędowania:
poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek - środa od 12:00 do 15:00, czwartek - piątek od 7:00 do 10:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

 

drukuj (Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Małgorzata Piasecka-Drożdżyńska
  data publikacji: 2015-11-10 13:01
 • zmodyfikował: Małgorzata Piasecka-Drożdżyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-10 13:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.