Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza do złożenia oferty cenowej

Zarząd Powiatu we Wrześni

Września, dnia 16 grudnia 2015 r.

WBŚ.5520.2.2015

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


 

dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie
do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie – zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U 2011, nr 208, poz. 1240).

 1. Tryb postępowania.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

 1. Przedmiot zapytania.

Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu
do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie.

 1. W ofercie należy podać następujące dane:

 1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi polegającej na usunięciu:

 1. rowerów wodnych i skuterów wodnych,

 2. poduszkowców,

 3. statków o długości kadłuba do 10 m,

 4. statków o długości kadłuba do 20 m,

 5. statków o długości kadłuba powyżej 20 m.

 1. Proponowaną cenę (netto i brutto) za każdą dobę przechowywania dla:

 1. rowerów wodnych i skuterów wodnych,

 2. poduszkowców,

 3. statków o długości kadłuba do 10 m,

 4. statków o długości kadłuba do 20 m,

 5. statków o długości kadłuba powyżej 20 m.

Proponowana stawka opłaty za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego nie może być wyższa niż stawka określona w Uchwale Nr 62/XI/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dn. 27.10.2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających.

 1. proponowany sposób zabezpieczenia statków i innych obiektów pływających (miejsce postoju, informacje nt. oświetlenia i monitoringu).

 2. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.

 1. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, że:

 1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości techniczno – organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.

 2. Oferent podejmuje się całodobowej dyspozycji w zakresie usług objętych ofertą.

 1. Kryterium oceny oferty – 100% cena.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do 18.01.2016 r. w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego we Wrześni,
ul. Chopina 10, 62-300 Września, wysłać listownie na adres jw. (decyduje data wpływu) lub przesłać faksem na
nr 61 640 20 51.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Urszula Łabęda – naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa – tel. 61 640 44 57 oraz Katarzyna Szymankiewicz – inspektor w Referacie Środowiska i Rolnictwa – tel. 61 640 45 16.


 


 

drukuj (Zarząd Powiatu we Wrześni zaprasza do złożenia oferty cenowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-12-16 12:59
 • zmodyfikował: Grzegorz Kolecki
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-21 10:53

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2015-12-16 12:59

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.