Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 12 września 2017 r.

o możliwości składania uwag i wniosków do Programu ochrony środowiska

 

Na podstawie art. 39 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Wrzesińskiego informuje o możliwości zapoznania się z Programem ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym informuję, iż uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w formie:

- pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września;
- ustnie do protokołu w pokoju nr 4 Starostwa Powiatowego, w Referacie Środowiska i Rolnictwa w godzinach urzędowania;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl;

w terminie do dnia 9 października 2017 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

 1. Program ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024,
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020,

jest wyłożona do wglądu w pokoju nr 4 Starostwa Powiatowego, w Referacie Środowiska i Rolnictwa w godzinach urzędowania.

drukuj (Zarządu Powiatu Wrzesińskiego podaje do publicznej wiadomości)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Wrzesińskiego
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Joanna Klonowska
  data publikacji: 2017-09-12 12:15
 • zmodyfikował: Joanna Klonowska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-12 12:26
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Joanna Klonowska
  data publikacji: 2017-10-03 10:50

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.