Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

 

W trybie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o udzieleniu w dniu 18 grudnia 2017 r. pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Betoniarskiemu „PIOTROWSCY” Sp. J. ul. Dworcowa 22a,
62-330 Nekla  - sygn. WBŚ.6341.43.2017 w zakresie szczególnego korzystania z wód - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 592 i 593/1 obręb Nekla
oraz wykonanie urządzeń wodnych – rowu ziemnego i wylotu z kanalizacji deszczowej ( działka nr ewid. 593/20 obręb Nekla.)

 

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września - pokój nr 6, w godzinach:

poniedziałek od 12:00 do 16:00,

wtorek – środa od 12:00 do 15:00,

czwartek – piątek od 7:00 do 10:00,

 

            Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Wrzesińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia w drodze publicznego ogłoszenia poprzez niniejsze obwieszczenie.

            Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257) doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, 
t. j. od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Łabęda
    data wytworzenia: 2017-12-21
  • opublikował: Małgorzata Piasecka-Drożdżyńska
    data publikacji: 2017-12-21 14:06

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.