Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

STAROSTA WRZESIŃSKI

informuje mieszkańców powiatu wrzesińskiego, że z dniem 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

 

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane włącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których
co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub grunty zabudowane powyższymi budynkami wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

Najważniejsze informacje:

 • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Skarbu Państwa (dotychczasowego właściciela gruntu) opłatę.
 • Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu
  1 stycznia 2019 roku.
 • Termin wniesienia opłaty przekształceniowej za rok 2019 upływa 29 lutego 2020 roku. Opłatę za rok 2020 i kolejne lata należy uiścić do dnia 31 marca każdego roku.
 • Powyższa opłata wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
 • Starosta Wrzesiński może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok na podstawie zarządzenia wojewody.
 • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa).
 • W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty.
 • Podstawę ujawniania prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie gruntu Skarbu Państwa, wydane przez Starostę Wrzesińskiego, wykonującego zadania
  z zakresu administracji rządowej.
 • Każdy właściciel nieruchomości lokalowej bądź budynkowej (cel mieszkalny),
  a będący użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2018 roku otrzyma zaświadczenie z tutejszego urzędu potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się jego budynek lub lokal mieszkalny.
 • Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zawierać będzie:
 • oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej wg ewidencji gruntów
  i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,
 • informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej,
 • pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji (w przypadku, gdy właściciel nie zgadza się z informacją zawartą w zaświadczeniu).

 

Prosimy o uiszczanie opłat przekształceniowych dopiero po uzyskaniu zaświadczenia, zgodnie z informacją w nim zawartą!

 

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 14, tel. 61 640 45 38.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Rafał Pawlaczyk
  data publikacji: 2019-01-15 09:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.