Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński informuje

                                                                                                                                                    Września, dnia 26 lutego 2019 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 w związku z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zawiadamia o wydaniu postanowienia wyjaśniającego treść decyzji NG.683.191.2016 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1252/2 o pow. 0,0384 ha (postępowanie prowadzone do udziału w wysokości 432/23670 pod sygn. NG.683.191.2016) przeznaczona zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 881/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z niniejszym postanowieniem w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, na pokoju nr 14 (parter), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Obwieszczenie niniejsze wywiesza się dnia 26 lutego 2019 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie Powiatu Wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Starosta Wrzesiński informuje)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2019-02-26
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2019-02-26 11:12

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.