Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                       Września, dnia 8 marca 2019 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1308/2 o pow. 0,0772 ha przeznaczoną zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 411/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie
ul. Piastów, w udziałach:

  • 1/223 (postępowanie prowadzone pod sygn. NG.683.191.2017)
  • 1/223 (postępowanie prowadzone pod sygn. NG.683.115.2017)

            Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, na pokoju nr 14 (parter), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, wydłuża się termin zakończenia sprawy do dnia
30 kwietnia 2019 r.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 8 marca 2019 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie Powiatu Wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2019-03-08
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2019-03-08 13:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.