Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości

                                                                                       Września, dnia 20 marca 2019 roku

NG.6821.8.1.2019

                                                             OGŁOSZENIE

                                                  STAROSTY WRZESIŃSKIEGO

                    W SPRAWIE WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI RUDA KOMORSKA

 

Działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)

                                                               INFORMUJĘ

o możliwości składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruda Komorska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 47/2, 65, 66, 67, 223, 225 i 508/4 o łącznej powierzchni 5,2226 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Ruda Komorska, gmina Pyzdry, w celu ustalenia, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej, tj.:

1) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo

2) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty.

Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w okresie wymienionym powyżej nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.

Wniosek powinien zawierać:

 • określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
 • imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
 • nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
 • wskazanie adresu do doręczeń,
 • wskazanie dowodów, które świadczą, że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową oraz o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

W przypadku, gdy we wniosku nie zostanie wskazany adres wnioskodawcy, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych danych i dowodów, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.

Przedmiotowe wnioski należy składać do Starosty Wrzesińskiego na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września

                                                                                                                                                                                                               STAROSTA

/-/ Dionizy Jaśniewicz

                                                                                     

drukuj (Starosta Wrzesiński podaje do publicznej wiadomości)

 • opublikował: Rafał Pawlaczyk
  data publikacji: 2019-03-21 09:03
 • zmodyfikował: Rafał Pawlaczyk
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-21 09:24

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.