Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                                             Września, dnia 24 maja 2019 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), w związku z art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.)

zawiadamia o wydaniu decyzji

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie nr 928/5 o pow. 0,0697 ha (postępowanie prowadzone pod sygn. NG.683.80.2016) nabytą na własność z mocy prawa przez Gminę Września na podstawie decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 31 maja 2016 r. nr 328/2016 (znak sprawy: WB.6740.233.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.

            Niniejszą decyzją organ  ustalił odszkodowanie na rzecz osób, które udokumentują swój tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości wraz z dokumentami potwierdzającymi udział w nieruchomości. Jednocześnie zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Września do złożenia odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

            Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających udział w nieruchomości.

            Z treścią  wydanych decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ul. Chopina 10 – Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości – pokój nr 14, tel. kontaktowy 61 640 44 20.

            Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2019-05-24
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2019-05-24 13:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.