Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                                       Września, dnia 13 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Września, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 4442/66 o pow. 0,0134 ha przeznaczoną zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 1054/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września na realizację inwestycji drogowej (postępowanie prowadzone pod sygn. NG.683.4.2019)

            Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 14 (parter), w terminie 3 dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 13 grudnia 2019 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego
oraz na stronie Powiatu Wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Dionizy Jaśniewicz

drukuj (Starosta Wrzesiński zawiadamia)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2019-12-13
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2019-12-13 14:49
  • zmodyfikował: Rafał Pawlaczyk
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-13 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.