Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Starosta Wrzesiński zawiadamia

                                                                                       Września, dnia 31 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie

            Starosta Wrzesiński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) - zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Września, w obrębie Gutowo Małe, oznaczoną geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 177/40 o pow. 0,0106 ha przeznaczoną zgodnie z decyzją Starosty Wrzesińskiego nr 1054/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września na realizację inwestycji drogowej (postępowanie prowadzone pod sygn. NG.683.26.2019)

            Osoby którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni z siedzibą przy ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 14 (parter), w terminie 3 dni od dnia skutecznego doręczenia zawiadomienia.

            Jednocześnie zawiadamiam stosownie do art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, iż ze względu na konieczność zapewnienia stronom możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, wydłuża się termin zakończenia sprawy do dnia 14 lutego 2020 r.

            Zawiadomienie niniejsze wywiesza się dnia 31 grudnia 2019 r. na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 10, publikuje się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie Powiatu Wrzesińskiego www.wrzesnia.powiat.pl.

            Na podstawie art. 49 Kpa zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

/-/ Dionizy Jaśniewicz

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
    data wytworzenia: 2019-12-31
  • opublikował: Rafał Pawlaczyk
    data publikacji: 2019-12-31 11:29
  • zmodyfikował: Rafał Pawlaczyk
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-31 11:30

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

epuap: /pwrzesinski/skrytka

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.